مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

سرکار خانم قلعه کاهی مقطع پیش دبستانی 2/jolly phonics هدف / شرح فعالیت مرور حروف و اکشن و صداکشی

سرکار خانم قلعه کاهی مقطع پیش دبستانی 2/jolly phonics هدف / شرح فعالیت مرور حروف و اکشن و صداکشی
(زبان)

سرکار خانم قلعه کاهی مقطع پیش دبستانی 2/jolly phonics هدف / شرح فعالیت مرور حروف و اکشن و صداکشی از طریق بازی.... Alavi Schools Department of English
سرکار خانم کبیریان زبان عمومی /first friends3 هدف / شرح فعالیت کار گروهی، پروژه ی کلاسی....

سرکار خانم کبیریان زبان عمومی /first friends3 هدف / شرح فعالیت کار گروهی، پروژه ی کلاسی....
(زبان)

سرکار خانم کبیریان زبان عمومی /first friends3 هدف / شرح فعالیت کار گروهی، پروژه ی کلاسی.... Alavi Schools Department of English
جناب آقای صالحی زبان عمومی /family & friends2 هدف / شرح فعالیت کنفرانس با موضوع آزاد....

جناب آقای صالحی زبان عمومی /family & friends2 هدف / شرح فعالیت کنفرانس با موضوع آزاد....
(زبان)

جناب آقای صالحی زبان عمومی /family & friends2 هدف / شرح فعالیت کنفرانس با موضوع آزاد.... Alavi Schools Department of English
سرکار خانم الهامی زبان عمومی /first friends2 هدف / شرح فعالیت مرور کلمات با بازی، پیدا کردن کلمه م

سرکار خانم الهامی زبان عمومی /first friends2 هدف / شرح فعالیت مرور کلمات با بازی، پیدا کردن کلمه م
(زبان)

سرکار خانم الهامی زبان عمومی /first friends2 هدف / شرح فعالیت مرور کلمات با بازی، پیدا کردن کلمه مرتبط با تصویر... Alavi Schools Department of English

آلبوم

گرامیداشت روز دندانپزشک با دعوت از سرکار خانم قلی پور و ارائه توضیحات به دانش آموزان در مورد نحوه

گرامیداشت روز دندانپزشک با دعوت از سرکار خانم قلی پور و ارائه توضیحات به دانش آموزان در مورد نحوه
(پرورشی)

گرامیداشت روز دندانپزشک با دعوت از سرکار خانم قلی پور و ارائه توضیحات به دانش آموزان در مورد نحوه صحیح مسواک زدن و نخ دندان کشیدن و مواد غذایی مفید جهت سلامت دندانها

آلبوم

تدریس فصل گروهای جانوران درس علوم کلاس سوم نظامی و سهراب

تدریس فصل گروهای جانوران درس علوم کلاس سوم نظامی و سهراب
(آموزش پایه)

تدریس فصل گروهای جانوران درس علوم کلاس سوم نظامی و سهراب

آلبوم

اجرای طرح سپاس

اجرای طرح سپاس
(پرورشی)

دراجرای طرح سپاس حضور دانش آموزان دبستان علوی در خبرگزاری ایرنا وایسنا وجهاد دانشگاهی مشهد جهت تکریم وتقدیر از زحمات ارزنده ایشان

آلبوم

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت
(زبان)

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت
روز درختکاری

روز درختکاری
(پرورشی)

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان