مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

برگزاری کلاس باغبانی

برگزاری کلاس باغبانی
(فوق برنامه)

آموزش باغبانی و آشنایی با انواع گیاهان و بذر ها و کاشت گیاه
آموزش خلاق در تابستان

آموزش خلاق در تابستان
(آموزش پایه)

تقویت دست ورزی در دانش آموزان کلاس اول با روش مونته سوری

آلبوم

آموزش خلاق

آموزش خلاق
(آموزش پایه)

تهیه بستنی یخی توسط دانش آموزان کلاس اول

آلبوم

برگزاری کلاس های رباتیک در تابستان

برگزاری کلاس های رباتیک در تابستان
(فوق برنامه)

برگزاری کلاس های رباتیک در دبستان پسرانه علوی مشهد - تابستان98
برگزاری کلاس های آناتومی علوم

برگزاری کلاس های آناتومی علوم
(آزمایشگاه)

موضوع تشریح جلسه اول:تشریح بدن ماهی

آلبوم

برگزاری کلاس های تابستانی

برگزاری کلاس های تابستانی
(فوق برنامه)

آغاز کلاس های تابستانی دبستان پسرانه علوی مشهد

آلبوم

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم
(فوق برنامه)

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم روز های زوج
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
(زبان)

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در تاریخ 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل دبستان برگزار خواهد شد.