مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

برگزاری کلاس های تابستانی

برگزاری کلاس های تابستانی
(فوق برنامه)

آغاز کلاس های تابستانی دبستان پسرانه علوی مشهد

آلبوم

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم
(فوق برنامه)

کلاس های تابستانی ویژه پایه های چهارم تا ششم روز های زوج
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
(زبان)

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در تاریخ 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل دبستان برگزار خواهد شد.