مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

اجرای طرح سپاس

اجرای طرح سپاس
(پرورشی)

دراجرای طرح سپاس حضور دانش آموزان دبستان علوی در خبرگزاری ایرنا وایسنا وجهاد دانشگاهی مشهد جهت تکریم وتقدیر از زحمات ارزنده ایشان

آلبوم

روز درختکاری

روز درختکاری
(پرورشی)

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان

آلبوم

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست
(آموزش پایه)

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست