مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

آلبوم

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف ه

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف ه
(زبان)

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف هر کلمه رو نشون میده و کلمه رو میخونه.
سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k
(زبان)

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k

آلبوم

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر
(ورزش)

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر
المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر

المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر
(ورزش)

المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر

آلبوم

پایه اول /first 2 هدف/شرح فعالیت تدریس اسباب بازی ها....

پایه اول /first 2 هدف/شرح فعالیت تدریس اسباب بازی ها....
(زبان)

پایه اول /first 2 هدف/شرح فعالیت تدریس اسباب بازی ها....

آلبوم

قصه گویی پوریا و مامان مهربانش در مورد پروانه

قصه گویی پوریا و مامان مهربانش در مورد پروانه
(آموزش پایه)

قصه گویی پوریا و مامان مهربانش در مورد پروانه