مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
(زبان)

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در تاریخ 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل دبستان برگزار خواهد شد.

آلبوم

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده
(پرورشی)

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده