مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

برگزاری کلاس های تابستانی

برگزاری کلاس های تابستانی
(فوق برنامه)

آغاز کلاس های تابستانی دبستان پسرانه علوی مشهد

آلبوم

اطلاعیه کلاسهای تابستانی

اطلاعیه کلاسهای تابستانی
(فوق برنامه)

ویژه دانش آموزان اول تا سوم

آلبوم

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
(زبان)

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در تاریخ 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل دبستان برگزار خواهد شد.