مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

روز درختکاری

روز درختکاری
(پرورشی)

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان

آلبوم

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست
(آموزش پایه)

تدریس حرف ژ کلاس اول مولانا توسط دانش آموز مهماندوست

آلبوم

آلبوم

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف ه

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف ه
(زبان)

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت اکشن حروف.... دانش آموز اکشن حروف هر کلمه رو نشون میده و کلمه رو میخونه.
سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k
(زبان)

سرکار خانم گودرزیانی پایه اول/jolly phonicd تدریس اکشن حرف c صدای حرف:k

آلبوم

المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر

المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر
(ورزش)

المپیاد ورزشی رشته دو با کیسه ویژه دهه فجر
المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر
(ورزش)

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر