مشهد - دبستان پسران؛ کلاس 97102

آلبوم

سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/tiny talk 1b هدف / شرح فعالیت تدریس لغات جدید.. Alav

سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/tiny talk 1b هدف / شرح فعالیت تدریس لغات جدید.. Alav
(زبان)

سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/tiny talk 1b هدف / شرح فعالیت تدریس لغات جدید.. Alavi Schools Department of English

آلبوم

منتخبین مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه3

منتخبین مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه3
(پرورشی)

منتخبین مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه3

آلبوم

اجرای طرح سپاس

اجرای طرح سپاس
(پرورشی)

دراجرای طرح سپاس حضور دانش آموزان دبستان علوی در خبرگزاری ایرنا وایسنا وجهاد دانشگاهی مشهد جهت تکریم وتقدیر از زحمات ارزنده ایشان

آلبوم

تدریس حرف ص

تدریس حرف ص
(زبان)

سرکار خانم پرسته زاده زبان عمومی/Jolly Phonics هدف/شرح فعالیت تدریس اکشن و صدای حرف Ff....

آلبوم

روز درختکاری

روز درختکاری
(پرورشی)

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان
مراسم روز درختکاری همراه با کاشت نهال بصورت نمادین

مراسم روز درختکاری همراه با کاشت نهال بصورت نمادین
(پرورشی)

مراسم روز درختکاری همراه با کاشت نهال بصورت نمادین
سرکار خانم ملایی زبان عمومی/first friends2 هدف/شرح فعالیت

سرکار خانم ملایی زبان عمومی/first friends2 هدف/شرح فعالیت
(زبان)

سرکار خانم ملایی زبان عمومی/first friends2 هدف/شرح فعالیت
سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/Tiny Talks هدف/شرح فعالیت تدریس میوه ها

سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/Tiny Talks هدف/شرح فعالیت تدریس میوه ها
(زبان)

سرکار خانم حیدری مقطع پیش دبستانی 1/Tiny Talks هدف/شرح فعالیت تدریس میوه ها