مقاله

پیامد‌های منفی فریاد زدن بر سر کودکانکودکان سرمایه‌های زندگی هر پدر و مادری هستند. والدین باید بدانند که فریاد زدن بر سر کودکان، چه تاثیرات منفی در زندگی و آینده ی آن‌ها می‌گذارد.

ترفندهایی برای مطالعه دروس در کنکور 98بسیاری از دانش آموزان، کنکور را هم چون غولی می‌بینند که باید به جنگ آن روند. این در حالی است که راه پیروز شدن در این مرحله آرامش و دوری از استرس است.

علت وسواس در کودکان چیست؟وسواس در کودکان یک اختلال فکری است که عوامل زیادی در شکل‌گیری آن تاثیر دارد. متاسفانه از هر 2000 کودک و دانش آموز، یک نفر به بیماری وسواس مبتلا است.

دلیل اعتماد به نفس پایین در دانش آموزاناز ناامیدکننده‌ترین شرایط برای معلم، زمانی است که دانش‌آموزان با استعداد، به دلیل نداشتن اعتماد به نفس نتوانند تکالیف ساده‌ی درسی خود را انجام دهند.

آیا ارزشیابی توصیفی، دانش آموزان ابتدایی را کم سواد کرده است؟در گذشته، باسواد به کسی گفته می‌شد که صرفأ خواندن و نوشتن بلد باشد در حالی که در سال‌های اخیر، معنی باسواد بودن با تغییرات زیادی مواجه شده است.

آمار بالای ترک تحصیل در دبیرستان‌هاسرپرست معاونت آموزش متوسطه، با بیان این‌که ترک تحصیل در دبیرستان‌ها بیشتر است گفت: تنوع در رشته‌ها، از علل کاهش پوشش تحصیلی در دوره ی دبیرستان است.

امتحانات نهایی خرداد ماه، فرصت طلایی برای کنکوری‌هابا توجه به برگزاری هم زمان کنکور و امتحانات نهایی در یک سال تحصیلی، دانش آموزی موفق است که فصل مشترکی بین این دو آزمون ایجاد کند.

تکنیک های جمع بندی هر درس برای کنکور 98برای جمع‌بندی دروس نیمه‌ی دوم سال و ماه‌های نزدیک به کنکور، بهترین روش آن است که نکات مهم را شناسایی کرده و نحوه‌ی صحیح خواندن آن‌ها را یاد بگیریم.

اسفند ماه مقدمه ای برای برنامه ریزی عید و جمع بندیایام نوروز، از مهم‌ترین روزها برای جمع بندی می‌باشد. بسیاری از دانش آموزان در این ایام کم‌کاری‌های خود را جبران کرده‌و در کنکور به موفقیت رسیده‌اند.

برگزاری رفراندوم برای کنکور؛ چاره ساز یا چاله سازحجت‌الاسلام ذوعلم با بیان این که کنکور سدی در برابر مباحث تعلیم و تربیتی در مدارس است، خبر از برگزاری رفراندوم برای بودن یا نبودن کنکور داد.