مقاله

تربیت افراد خردمند در گرو توجه به کیفیت آموزشیجهت‌گیری آموزش و پرورش در کشورهای دنیا به سمت تربیت افراد خردمند است نه افراد باهوش؛ و برای دستیابی به این هدف، لازم است کیفیت آموزشی را ارتقا دهیم.

تغذیه مناسب در مطالعهبدن انسان به گونه‌ای آفریده شده که با تغذیه سالم و متابولیسم هماهنگ، عمل‌کرد اعضای آن بهبود می‌یابد.

تحلیل آزمون دوره‌ایتحلیل آزمون به اندازه‌ی خود آزمون دوره‌ای، دارای اهمیت می‌باشد، و تأثیر مستقیم بر نتیجه‌ی آزمون‌های بعدی شما خواهد داشت.

منشور غبار گرفته‌ای به نام حقوق دانش آموزی و مسیر تاریک اجرامنشور حقوق دانش آموزی با 7 فصل و 54 ماده، سال‌هاست که حقوق دانش آموزان ایرانی را تعریف کرده است ولی متاسفانه به مرحله‌ی اجرا نرسیده است.

هشدار نشانه های افسردگی در دانش آموزانافسردگی در دانش آموزان و آسیب‌های اجتماعی که گریبان‌گیر نوجوانان شده است، تهدیدی است که باید به آن توجه شود.

دختران فعال در فضای مجازی دو برابر پسران دچار افسردگی هستند!بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از دختران فعالیت زیادی در فضای مجازی دارند و میزان افسردگی در دختران فعال در فضای مجازی دو برابر پسران است.

ساختار یا زیر ساخت؟ کدام مشکل آموزش و پرورش است؟!تغییر در ساختار، مشکل آموزش و پرورش نیست بلکه باید تلاش شود تا ابتدا زیر ساخت ها تغییر کنند و معلم، یکی از مهم ترین زیر ساخت های سند تحول بنیادین است.

دانشجو معلمان فراتر از روش های تدریس سنتی، دست به خلاقیت می‌زنندخلاقیت دانشجو معلمان و فراتر رفتن آن‌ها از روش های تدریس سنتی، نه تنها به دانش‌آموزان، بلکه سبب کمک به دیگر حوزه‌ها شده است.

ویژگی های مکان خوب مطالعه درسیبرای کسانی که خواهان مطالعه‌ای مفید و با کیفیت هستند مکان مطالعه امری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بهترین مکان برای مطالعه خانه و پس از آن کتاب خانه است.

راه‌کارهای کاهش استرس در فصل امتحاناتاضطراب و استرس دانش‌آموزان در فصل امتحانات امری طبیعی است که با رعایت چند نکته‌ی ریز و مهم می‌توانید به کاهش استرس خود در جلسه امتحان کمک کنید.