متولد 1359در تهران، مؤلف کتب کنکوری و طراح آزمون‌های آزمایشی و مدرس رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکور، استاد پروازی شهرهای مشهد، اهواز و ... . تمرکز بالا جدیت و حوصله‌ی زیاد و توانمندی در زمینه فوتبال والیبال و تنیس همچنین هنر عکاسی این استاد عزیز و کوشا قابل تحسین است.

سخن دبیر سخن دبیر

تاکید می‌کنم کتاب درسی، کتاب درسی، کتاب درسی و سپس تست، تست، تست اونقدر تست بزنید که روز کنکور تست جدیدی نبینید.

ماه تولد
ماه تولد
دی
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فقه و حدیث
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1380

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: