ابوالفضل نعیمی


متولد 1363 در تهران، از ویژگیهای شخصیتی این استاد میتوان به صبور بودن و وظیفه شناس بودن ایشان یاد کرد.
ابوالفضل نعیمی
سخن دبیر
شما هیچ‌وقت شجاع نمی‌شوید اگر صدمه نبینید، هیچ‌وقت یاد نمی‌گیرید اگر اشتباه نکنید و هیچ‌گاه موفق نمی‌شوید اگر شکست نخورید.

مدرک تحصیلی:
کارشناسی روانشناسی
سال شروع به کار:
1388