کتاب علوم دوم دبستان

عنوان انگلیسی: Science Of Second Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
درس اول: زنگ علوم (گردش در باغ)
درس دوم: هوای سالم، آب سالم
درس سوم: زندگی ما و گردش زمین (1)
درس چهارم: زندگی ما و گردش زمین (2)
درس پنجم: پیام رمز را پیدا کن (1)
درس ششم: پیام رمز را پیدا کن (2)
درس هفتم: اگر تمام شود
درس هشتم: بسازیم و لذت ببریم!
درس نهم: سرگذشت دانه
درس دهم: درون آشیانه ها
درس یازدهم: من رشد می کنم
درس دوازدهم: برای جشن آماده شویم
درس سیزدهم: بعد از جشن
درس چهاردهم: از گذشته تا آینده (نان)
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب علوم دوم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: خلاصه ی درس همراه با اهداف آن جهت آشنایی اولیا و دانش آموزان 2.کار در کلاس: سؤالاتی هم سطح با مفاهیم و مطالب کتاب درسی 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. کارگاه خلاق: شامل تجربه ای علمی و لذت بخش در ارتباط با مبباحث

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: