آلبوم پوستر علوی لایف8- آسیب های اجتماعی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/07
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: آزارهای کودکان و نوجوانان در چهار دسته قرار میگیرد آزار جسمانی : ضرب و شتم و اسیب جسمانی آزار روانی : تحقیر و تهدید ، توهین و ناسزا ، مقایسه غفلت : براورده نکردن نیازهای کودک و نوجوان و نادیده گرفتن اون آزار جنسی : این موضوع فقط یک تجربه جسمانی نیست و تجربه ایست بیشتر روانی
آلبوم پوستر علوی لایف8- آسیب های اجتماعی

تصویر

پوستر علوی لایف8- آسیب های اجتماعی 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: