آلبوم پیدایش تحریف های شناختی در انسان ((بایدها و نبایدها )) علوی لایف 17

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/11/29
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
توضیح: تا حالا شده یه کاری برای شما خیلی مهم باشه و بگید باید اینجوری باشه ؟ یا مهمانی قرار باشه بیاد منزلتون و شما بگید باید خونه اینجوری باشه و شما توی زمان کم فشار زیادی به خودتون بیارید ؟؟؟
آلبوم پیدایش تحریف های شناختی در انسان ((بایدها و نبایدها )) علوی لایف 17

تصویر

پیدایش تحریف های شناختی در انسان ((بایدها و نبایدها )) علوی لایف 17 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: