پیش‌دبستان و دبستان دخترانه بوستان زاهدان

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم محمدنژاد
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه بوستان زاهدان

تماس

پیش‌شماره: 054
تلفن: 33447787
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
نشانی: خیابان خرمشهر، خرمشهر سی و سه، مقابل شهرداری منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: