پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم پورمهدی
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان

تصویر

حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
حیاط
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
سالن ورودی
کارگاه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
کارگاه
نما پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
نما
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
حیاط
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
سالن ورودی
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
حیاط
سالن همایش پیش‌دبستان و دبستان دخترانه هیبریدی نوین خلاق سیرجان
سالن همایش

تماس

پیش‌شماره: 034
تلفن: 42200538
استان: کرمان
شهر: سیرجان
نشانی: خیابان ولیعصر، بعد از چهارراه خواجو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: