پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم رزمجو
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر

تصویر

کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
کلاس
نما پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
نما
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
حیاط
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
حیاط
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
حیاط
راه‌پله پیش‌دبستان و دبستان دخترانه کیهان بوشهر
راه‌پله

تماس

پیش‌شماره: 077
تلفن: 33321888
استان: بوشهر
شهر: بوشهر
نشانی: خیابان سنگی، پل پور درویش، کوچه شهید حمایتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: