پیش‌دبستان و دبستان شهید حسن هوشیاری امیدیه

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم هوشیاری
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان شهید حسن هوشیاری امیدیه

تماس

پیش‌شماره: 061
تلفن: 52630550
استان: خوزستان
شهر: امیدیه
نشانی: پشت بیمارستان نفت
سایر شعب

سایر شعب دبستان پسرانه در خوزستان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: