پیش‌دبستان و دبستان نورالهدی امیدیه

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم هوشیاری
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان نورالهدی امیدیه

تماس

پیش‌شماره: 061
تلفن: 52620289
استان: خوزستان
شهر: امیدیه
نشانی: پشت بیمارستان نفت
سایر شعب

سایر شعب دبستان دخترانه در خوزستان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: