آلبوم گرامیداشت همزمان اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس در سال 1400

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/31
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
آلبوم گرامیداشت همزمان اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس در سال 1400

تصویر

گرامیداشت همزمان اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس در سال 1400 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: