امیر یزدانی دبیری مسلط، صبور، فن بیان بالا و خلاق در کلاس‌های درس می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

بنده معتقد به روش فراشناختی آموزش در ارتباط با دانش‌آموزان هستم، به این گونه که دانش‌آموزان با سطوح عالی، متوسط و ضعیف، متناسب با وضعیت آموزشی هر یک از آن‌ها برخورد خواهد شد و از دانش‌آموزان عالی و مستعد به عنوان ارشد استفاده می‌شود که در زمینه آموزشی به غیر از معلم به دانش‌آموزان ضعیف تر کمک کنند تا آن‌ها نیز به سطوحی که مورد نظر است، دست پیدا کنند.

ماه تولد
ماه تولد
آذر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد الهیات و فقه و حقوق
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1386

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: