فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 3 از صفحه ی 45 از کتاب ریاضی انجام شد. صفحات 46 و 47 از کتاب ریاضی تدریس شد. سوال های 10 و 11 از صفحه ی 62 کتاب کار ریاضی انجام شد.
تکلیف: دختر های گلم، عکس صفحات و سوالاتی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند. ************* سوال چالشی برای ریاضیدان های کوچک ***************** دخترهای عزیزم، یک سوال چالشی ریاضی برای شما ارسال شده است.برای سوال ارسال شده، 15 امتیاز در نظر گرفته شده است.دانش آموزانی که پاسخ درست را ارسال کنند، 15 امتیاز دریافت می کنند.منتظر پاسخ های دختر های عزیزم هستم. ************************************

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 64 و 65 و 66 ( تا قبل از آیا می دانید؟) از کتاب کار علوم علوی تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 33 ( قسمت املا، بیاموز و بگو) و صفحه ی 34 از کتاب نگارش انجام شد. صفحه ی 49 از کتاب فارسی تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحاتی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. دوره ساختار جمله یونیت 1-2 انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: جزوه زبان صفحه 41-42 انجام شود.در ایام امتحانات نیازی به تمرین دیکته نیست.تشکر

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث همدلی با دیگران
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 25
فعالیت: امروز 2/آذرماه آزمون "استعداد فضائی" راس ساعت 16 در پرتال برگزار می گردد.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 60 و 61 از کتاب کار ریاضی علوی در کلاس های حضوری انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم که در کلاس های حضوری نبودند این صفحات را انجام دهند، سپس پاسخ های خود را با فایل ارسال شده چک کنند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: کلمات هم معنی، مخالف و هم خانواده ی درس پنجم کتاب فارسی ( بلدرچین و برزگر) در کلاس های حضوری نوشته شد.
تکلیف: دخترهای گلم، فایل کلمات املایی، کلمات مخالف و هم خانواده ی درس پنجم کتاب فارسی برای شما ارسال شد. عزیزانی که در کلاس های حضوری نبودند، از فایل ارسال شده کلمات مخالف و هم خانواده ی درس پنجم کتاب فارسی (بلدرچین و برزگر) را بنویسند و معنی این کلمات را از انتهای کتاب فارسی پیدا کنند و بنویسند. برزگر _ درو _ انتظار _ خویشان _ دهقان _ ده **** معنی این کلمات هم به این صورت نوشته شوند: کشتزار = مزرعه، زمین کشاورزی ** آشیانه = لانه****

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. تدریس ساعت و زمان انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: نیازی به تمرین دیکته در این هفته به علت برگزاری آزمون ها نیست. کتاب کار صفحه 37انجام شود.

هوش و ریاضی

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 20 و 21 و سوال 1 از صفحه ی 22 از کتاب هوش انجام شد.
فعالیت: ساعت شروع ارزشیابی پایه سوم: 16 امروز دوشنبه 1/آذرماه /1400 ارزیابی علوم در پرتال برگزار خواهد شد **حضوری** دخترهای گلم، برای کلاس های حضوری فردا موارد زیر را همراه داشته باشید: کتاب کار ریاضی علوی کتاب هوش دفتر مشق لوازم التحریر ( مداد ، پاک کن ، تراش و ... ) بطری آب وسایل بهداشتی( ماسک و الکل و دستمال کاغذی جیبی) با تشکر شیرودی ***کتاب زبان کتاب کار دفتر و جزوه زبان همراه داشته باشید***

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 3 از صفحه ی 44 و سوال های 1 و 2 از صفحه ی 45 کتاب ریاضی انجام شد.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 62 و 63 از کتاب کار علوم علوی تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درست و نادرست و درک مطلب از صفحات 47 و 48 کتاب فارسی انجام شد. واژه آموزی از صفحه ی 48 کتاب فارسی تدریس شد. و سوال 3 از صفحه ی 33 کتاب نگارش انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، عکس صفحات 47 و 48 از کتاب فارسی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس هفتم (بوی بهشت) تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم، پاسخ سوالات درس هفتم هدیه های آسمان را از فایل ارسال شده، در کتاب هایتان بنویسید و ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. روخوانی صفحه 38 انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: نیازی به تمرین دیکته در این هفته به علت برگزاری ازمون ها نیست. کتاب کار صفحه 36 انجام شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. تدریس بخش اول اشکال هندسی سه بعدی انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: