فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام در مورد اعداد سه رقمی صحبت کردیم و صفحه 56 کتاب ریاضی انجام دادیم .
تکلیف: دخترهای گلم تمرینات دوره ای فصل سوم 52تا 54 کتاب ریاضی را انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام ارائه تحقیق بچه ها در مورد سایه ها در کلاس انجام شد

املا دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام املا از درس کوشا و نوشا گفته شد و مسابقه اقا و خانم ریاضی در کلاس اجرا شد و بچه ها به سوالات پاسخ دادند
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 46 نگارش را با دقت انجام دهید و ارسال کنید .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 8 هدیه پرسش و پاسخ شد و درس 9 هدیه به همراه کلیپ آموزشی تدریس شد .

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش سه شنبه 400.09.16 ورزش و یوگا. گرم کردن بدن و تغییر آگاهانه وضعیت های حرکتی ستاره_جنگجو_رنگین کمان بصورت چرخه برای تمرین عصب و عضله. سرد کردن: ایجاد ارتباط بین وضعیت های حرکتی و تنفس با تعریف داستان ، دانش آموزان در وضعیت های حرکتی خانه، هیزم شکن و درخت قرار گرفتند و تکنیک تنفس را مابین تمرینات انجام دادند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/9/16 1. مرور مکالمه ی شماره ها ی1 و 2 و3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعرهای Hello song. Human life cycle song. Light sources video. 4.مرور مبحث چرخه ی زندگی انسان ها Human lifecycle: baby-toddler-child-teenager-adult 5.مرور مبحث رشد حیوانات (مرغ) egg-chick-chicken 6.مرور مبحث رشد حیوانات (قورباغه) Egg-tadpole-frog 7.تدریس Light sources منابع(چشمه های نور) The sun/star/torch/fire/lamp is a light source. The moon isn't a light source. It reflects the light of the sun.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم ده کلمه ی ارسال شده ی Spelling bee را تمرین نماید و کلمات را spell کند. (فیلم آفلاین در واتساپ ارسال شده است.) و صفحات 29،30،32 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد سپس عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 29 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر گلم در قسمت اول تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کند و در قسمت دوم نام هر تصویر را بنویسد. صفحه ی 30 جزوه ی جدید (آذرماه): دخترم در قسمت اول تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کند و در قسمت دوم نام هر تصویر را بنویسد. صفحه ی 32 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر عزیزم دور چشمه ها و منابع نور دایره بکشد و آن ها را رنگ کند. نکته: اولیاء گرامی توجه داشته باشید که دخترم برای انجام تکالیف باید فیلم های آفلاین ارسال شده را با دقت تماشا کند، سپس تکالیف خود را انجام دهد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس مبحث معرفی صد انجام شد به همراه کلیپ آموزشی
تکلیف: دخترهای گلم 82 کتاب کار ریاضی علوی را انجام دهید و برای من ارسال می کنید

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام کتاب کار فارسی صفحه 50تا 53 درسنامه درس کوشاو نوشا انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 54تا55 و درک مطلب فارسی صفحه 56با توجه به فیلم ارسالی انجام شود و برای من ارسال کنید.

قرآن دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام ادامه درس 6 و تدریس درس 7 قرآن انجام شد و جشن تولد بچه های پاییزی انجام شد
تکلیف: دخترهای عزیزم صفحات 34و35 کتاب قرآن انجام شود و برای من ارسال کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/15 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره ی "الفیل" و مرور شمارش اعداد 1 تا 100 3.گوش دادن به شعر: Hello song. 4. مرور blending Jolly 3 و روخوانی کلمات توسط دانش آموزان. 5.مرور داستان درس سوم و روخوانی داستان توسط دانش آموزان. 6.مرور مبحث s' (مالکیت و مخفف) 'S: Ali's car/ Peter's hat/ Maryam's book. 'S: He is happy./ He's happy. She is cold. / She's cold. 7.مرور لغات بخش CLIL مربوط به مبحث اعضای خانواده parents: mum and dad grandparents: grandma and grandad Old/young/children 8.مرور بخش culture کتاب و روخوانی این صفحه توسط دانش آموزان. 9. انجام فعالیت های صفحه ی 39 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم پنج کلمه ی اول Spelling bee را تمرین نماید و کلمات را spell کند و صفحه ی 37 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد وعکس صفحه ی 39 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 19 صفحه ی 37 کتاب کار ODI 1: دختر نازم تصاویر و شماره های آن ها را با دقت ببیند و سپس با توجه به شماره ها، کلمات را بخواند و اگر کلمه درست بود، دور True را خط بکشد و اگر اشتباه بود، دور False را خط بکشد. تمرین 20 صفحه ی 37 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم جملات را کامل کند و با مداد رنگی به تصاویر لوازم و وسایل مربوط به خودشان متصل کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

هوش و ریاضی

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام صفحه 31 و 32 کتاب هوش انجام شد .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/15 1. مرور مکالمه ی شماره های 1 و 2و 3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4.مرور مبحث اعداد ( شمارش اعداد 0 تا 100) 0, 1, 2, 3, ... , 100. 5. مرور مبحث After After number four is number five. After number eight is number nine. 6. مرور مبحث before Before number four is number three. Before number eight is number seven. 7. مرور مبحث between Between numbers 35 and 37 is number 36. Between numbers 12 and 14 is number 13. Between numbers 56 and 58 is number 57. 8.تدریس مبحث less than (کمتر از) Five is less than ten. Six is less than nine. Two is less than four. Ten is less than twenty.
تکلیف: تکلیف: دختر نازم صفحات 24،26،27 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد و عکس صفحه ی 25 جزوه ی جدید(آذر ماه) که در کلاس آنلاین انجام شده است، همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 24 جزوه ی جدید: دختر قشنگم اعداد قبل از اعداد داده شده را بنویسد. صفحه ی 26 جزوه ی جدید: دختر قشنگم اعداد قبل و بعد از اعداد داده شده را بنویسد. صفحه ی 27 جزوه ی جدید: دختر قشنگم اعداد بین اعداد داده شده را بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام مبحث تقارن 4 قسمتی صفحات 77تا 79 کتاب کار ریاضی علوی انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 80 تا 81 کتاب کار ریاضی علوی را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 6 مبحث نور وسایه تکرارو تمرین شد . در مورد سایه ها و در مورد چشمه نور بحث و گفت وگو شد.

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس حکایت خوش اخلاقی خوانده شد و درس 7 دوستان ما به همراه کلیپ آموزشی تدریس شد
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 45 نگارش انجام شود و برای فردا برای من ارسال کنید . دخترهای گلم برای درس دوستان ما ،دوتا فیلم تهیه کنید یک فیلم اینکه در آینده چه شغلی می خواهی انتخاب کنی و برای رسیدن به این شغل چه کارهایی انجام می دهی دومین فیلم مصاحبه گر شو و از بزرگترها در مورد شغل و انتخاب شغل بپرس و یک فیلم جالب بگیر دخترهای گلم تا آخر این هفته فرصت دارید

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی اتوبوس ووبچه ها کشیده شد، تکمیل گردد و عکس ان ارسال ارسال شود. برای جلسه بعد دفتر نقاشی، پاستل. ماژیک همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی اتوبوس ووبچه ها کشیده شد، تکمیل گردد و عکس ان ارسال ارسال شود. برای جلسه بعد دفتر نقاشی، پاستل. ماژیک همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یک شنبه Sunday تاریخ: 1400/9/14 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" و مرور شمارش اعداد 1 تا 100 3.گوش دادن به شعر و تماشای ویدیوی: Hello song. Jobs song. 4. مرور blending Jolly 3 و روخوانی کلمات توسط دانش آموزان. 5.مرور داستان درس سوم و روخوانی داستان توسط دانش آموزان. 6.مرور مبحث s' (مالکیت و مخفف) 'S: Ali's car/ Peter's hat/ Maryam's book. 'S: He is happy./ He's happy. She is cold. / She's cold. 7.تدریس لغات بخش CLIL مربوط به مبحث اعضای خانواده parents: mum and dad grandparents: grandma and grandad Old/young/children 8.تدریس بخش culture کتاب و روخوانی این صفحه توسط دانش آموزان. 9. انجام فعالیت های صفحات 35،37، 38 کتاب درسی.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم پنج کلمه ی اول Spelling bee را تمرین نماید و کلمات را spell کند. (فیلم آفلاین در واتساپ ارسال شده است.) و صفحات 35و 36 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد وعکس صفحات 35،37،38 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 15 صفحه ی 35 کتاب کار ODI 1: دختر نازم نام هر تصویر را از کادر بالا انتخاب کرده و در جای مناسب خودش بنویسد. تمرین 16 صفحه ی 35 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم جملات را بخواند و با مداد رنگی به تصاویرشان متصل کند. تمرین 17 صفحه ی 36 کتاب کار ODI 1: دختر گلم کلمات مناسب را از کادر بالا انتخاب کرده و جملات را کامل کند. تمرین 18 صفحه ی 36 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم جملات را کامل کند و به تصاویرشان متصل کند. دخترم برای پرکردن جاهای خالی می توتند از کلمات Where's و He's استفاده کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: دختران عزیزم: درسنامه درس ششم بخش "نور" مجددبه دقت مطالعه و مرور شود.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: درسنامه "نور" از درس ششم کتاب کار علوی مطالعه و تکرار و تمرین شد و صفحات 66 و 67 در کلاس تمرین و تکمیل گردید.
تکلیف: دانش آموزان غیر حضوری صفحات 66 و 67 را کامل نمایند. همچنین دختران عزیزمان صفحات 67 و 68 را تکمیل کرده و عکس تمامی تمرینات انجام شده فصل ششم را در پرتال ارسال نمایند.

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: دختران عزیزم: صفحات 43 و 44 کتاب نگارش انجام و پاسخ تکمیل شده کتاب را عکس و در پرتال ارسال بفرمائید.

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/9/13 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر و تماشای ویدیوی: Hello song. Disabled people s' day video. 4. مرور blending Jolly 3 و روخوانی کلمات توسط دانش آموزان. 5.مرور داستان درس سوم و روخوانی داستان توسط دانش آموزان. 6.تدریس لغات و جملات مربوط به روز جهانی معلولین Disabled people 's day: blind: He can't see. He is blind. deaf: She can't hear. She is deaf. Speech impaired/disabled/... 7.تدریس مبحث s' (مالکیت و مخفف) 'S: Ali's car/ Peter's hat/ Maryam's book. 'S: He is happy./ He's happy. She is cold. / She's cold.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 32،33،34 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 7 صفحه ی 32 کتاب کار ODI 1: دختر نازم جملات را بخواند و دور شکل مناسب هر کدام دایره بکشد. تمرین 8 صفحه ی 32 کتاب کار ODI 1: دختر گلم کلمات را با مداد رنگی پررنگ کند و به تصاویرشان با مداد رنگی متصل کند. تمرین 9 صفحه ی 33 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم تصویر خانواده ی خود را با لباس مشاغلشان داخل کادر بکشد. تمرین 10 صفحه ی 33 کتاب کار ODI 1: دختر عزیزم در مورد اعضای خانواده ی خود بنویسد. در جای خالی اول نام خود را نوشته و در جاهای خالی بعدی خانواده ی خود را معرفی کرده و شغلشان را بنویسد. مانند نمونه: Hi!I'm Mahsa. This is my family. This is my mum. She's a teacher. This is my dad. He's a pilot. تمرین 11 صفحه ی 34 کتاب کار ODI 1: دخترم کلمات را بخواند و دور تصاویرشان دایره بکشد. تمرین 12 صفحه ی 34 کتاب کار ODI 1: دختر عزیزم دور اولین حروف هر کلمه دایره بکشد و صدای آن را بگوید. تمرین 13 صفحه ی 34 کتاب کار ODI 1: دختر عزیزم کلماتی که آخرشان مانند هم است را به هم متصل کند. تمرین 14 صفحه ی 34 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم نام تصاویر را بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: