فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا چند سوال از کاربرگ داده شده با هدف مرور حل گردید. سپس تدریس درس چهارم با دست ورزی تدریس شد.
تکلیف: ص 97 از کتاب کار فقط سوال 1 و 2 حل شود. پاسخ کاربرگ داده شده در واتساپ قرار داده شده است با آن چک کرده وسپس عکس آن را می فرستید. به هیچ عنوان فراموش نکنید. بسیار مهممممممم.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: با توجه به برنامه مطالعه هماهنگ درس 6 و 7 فارسی (شامل کتاب فارسی، کتاب نگارش، کتاب کار فارسی و اسلایدهای تدریس شده) با دقت مطالعه شود و در پایان مرور کاربرگ صورت گیرد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 10 پرسیده شد و درس 11 تدریس شد.
تکلیف: صفحه 169 و 170 کتاب کار اجتماعی حل شود. طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 8 مطالعات اجتماعی (کتاب درسی و کتاب کار) مطالعه شود و در پایان مرور و تکرار و تمرین کاربرگ صورت گیرد.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس تصویرسازی فرم اول داستان انجام شد تکمیل شود عکس ان ارسال گردد پایه چهارم #خال_خالی #دوست_مناسب خال خالی کنار نرده های باغ یک سطل رنگ سیاه بود. کنار سطل رنگ، چند خال‌خالی سیاه رنگ روی زمین افتاده بود. خال‌خالی با خودش گفت: «چراباید روی زمین بمانم؟ همه با کفش از روی من رَد می‌شوند.» باید بروم، بگردم و یک جای خوب‌تر پیدا کنم. خال‌خالی رفت کنار قارچ قرمز، قارچ قرمز تا او را دید اخم کرد: «زود از اینجا دور شو!» خال‌خالی گفت: «چرا؟ من می‌خواهم با تو دوست باشم.» نه نمی‌شود! اگرباغ بان من را با خال خال های سیاه ببیند فکر می‌کند سَمی هستم. آن وقت مرا نمی‌چیند... دور شو... دور شو... خال‌خالی راه افتاد و رفت. یک عالمه آلبالو روی شاخه های درخت دید. نزدیک شد. درخت تا او را دید اخم کرد: « از اینجا برو!» خال‌خالی گفت: «من ...فقط می‌خواستم با هم دوست باشیم. » درخت گفت: « اگر باغبان روی آلبالوها خال‌خالی سیاه ببیند فکر می‌کند خراب شده‌اند. آن وقت آن‌ها را نمی‌چیند...دور شو... دورشو...» خال‌خالی ناراحت شد. سرش را پایین انداخت ورفت. گربه او رادید. نزدیک آمد. با مهربانی پرسید: «می‌شود با من دوست شوی؟» خال‌خالی چیزی نگفت. گربه ادامه داد: «من و برادرم شبیه هم هستیم: یک اندازه، یک رنگ، یک شکل. می‌خواهم با او فرق داشته باشم؛ تا دیگر کسی ما را با هم اشتباه نگیرد. قبول می‌کنی همیشه همراه من باشی؟» خال‌خالی کمی فکرکرد؛ همراه گربه می‌توانست زیر نورآفتاب از این طرف به آن طرف برود و لابه لای بوته‌ها بازی کند. خندید و گفت: «باشد، قبول!» گربه خوش‌حال شد : یک گربه‌ی سفید با خال‌های سیاه نویسنده: زهرا عبدی
تکلیف: امروز در کلاس تصویرسازی فرم اول داستان انجام شد تکمیل شود عکس ان ارسال گردد پایه چهارم #خال_خالی #دوست_مناسب خال خالی کنار نرده های باغ یک سطل رنگ سیاه بود. کنار سطل رنگ، چند خال‌خالی سیاه رنگ روی زمین افتاده بود. خال‌خالی با خودش گفت: «چراباید روی زمین بمانم؟ همه با کفش از روی من رَد می‌شوند.» باید بروم، بگردم و یک جای خوب‌تر پیدا کنم. خال‌خالی رفت کنار قارچ قرمز، قارچ قرمز تا او را دید اخم کرد: «زود از اینجا دور شو!» خال‌خالی گفت: «چرا؟ من می‌خواهم با تو دوست باشم.» نه نمی‌شود! اگرباغ بان من را با خال خال های سیاه ببیند فکر می‌کند سَمی هستم. آن وقت مرا نمی‌چیند... دور شو... دور شو... خال‌خالی راه افتاد و رفت. یک عالمه آلبالو روی شاخه های درخت دید. نزدیک شد. درخت تا او را دید اخم کرد: « از اینجا برو!» خال‌خالی گفت: «من ...فقط می‌خواستم با هم دوست باشیم. » درخت گفت: « اگر باغبان روی آلبالوها خال‌خالی سیاه ببیند فکر می‌کند خراب شده‌اند. آن وقت آن‌ها را نمی‌چیند...دور شو... دورشو...» خال‌خالی ناراحت شد. سرش را پایین انداخت ورفت. گربه او رادید. نزدیک آمد. با مهربانی پرسید: «می‌شود با من دوست شوی؟» خال‌خالی چیزی نگفت. گربه ادامه داد: «من و برادرم شبیه هم هستیم: یک اندازه، یک رنگ، یک شکل. می‌خواهم با او فرق داشته باشم؛ تا دیگر کسی ما را با هم اشتباه نگیرد. قبول می‌کنی همیشه همراه من باشی؟» خال‌خالی کمی فکرکرد؛ همراه گربه می‌توانست زیر نورآفتاب از این طرف به آن طرف برود و لابه لای بوته‌ها بازی کند. خندید و گفت: «باشد، قبول!» گربه خوش‌حال شد : یک گربه‌ی سفید با خال‌های سیاه نویسنده: زهرا عبدی

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 49 has been taught Conversation has been practiced .2
تکلیف: 1. Please do pages 44 and 45 of your Workbook 2. Please Listen to Track 20 on page 49 of your book, then send read it and send your voice message to me 3. Please do Part 21 on page 49 of your book 4. Please write a paragraph (like the text on page 49 of your book) and design a bar chart for that (امتیازی) یک متن ماننند متن صفحه 49 نوشته و با چارت آن را طراحی کنید.

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته ( بانک و بانکداری ) با مشارکت دانش آموزان تصحیح و بررسی شد . درس 11 ( مالیات ) تدریس شد . دانش آموزان با مفهوم مالیات ، مصارف مالیات وتاریخچه مالیات آشنا شدند .کارتون مالیات صورتی نمایش داده شد .پاورپوینت مربوطه نشان داده شد .فعالیت کلاسی درس جدید با همکاری دانش آموزان در کلاس انجام شد . کتاب داستان کارواش خانگی از انتشارات قدیانی معرفی شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و فعالیت منزل صفحات 72و 73 در کتاب نوشته شود و تصاویر با کیفیت برای من در پرتال ارسال کنید . ( درباره ی اینکه بیمه ماشین و دفترچه بیمه شما مربوط به کدام شرکت بیمه است از بزرگترهایتان بپرسید و در انتهای صفحه ی 72 کتاب بنویسید )

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ریاضی و هوش ص 18 و 31و 32 با همفکری بچه ها حل شد.
تکلیف: کاربرگ داخل واتساپ حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: دوره ی درس 3 صورت گرفت.
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس پنجم علوم مطالعه شده و در پایان، کاربرگ مرور شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: فایل صوتی املا در گروه قرار گرفت.
تکلیف: به فایل صوتی املا بادقت گوش دهید، متن را تمیز و مرتب و خوانا در دفتر املا نوشته و تصویر آن را ارسال نمایید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 10 مطالعه شود. طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 7 مطالعات اجتماعی (کتاب درسی و کتاب کار) مطالعه شود و در پایان مرور و تکرار و تمرین کاربرگ صورت گیرد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 48 has been taught Quran has been practiced .2
تکلیف: 1. Please do page 48 of your Workbook 2. Please write the sentences of exercise 18 and send them to me 3. Please Practice the Quran

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: توابع اکسل تدریس شد.
تکلیف: لیست فروشگاه خود را با توابع بنویسید. تکالیف گذشته را ارسال کنید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 93 از کتاب کار حل شد. بیدپا در زنگ اول انجام شد مسابقه آقا و خانم ریاضی در زنگ دوم نیز اجرا گردید.
تکلیف: ص 31 و 33 از کتاب هوش حل شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: مرور و تکرار و تمرین دروس 2 و 3 و 4 فارسی صورت گرفت.
تکلیف: با توجه به برنامه مطالعه هماهنگ درس پنجم فارسی (شامل کتاب فارسی، کتاب نگارش، کتاب کار فارسی و اسلایدهای تدریس شده) با دقت مطالعه شود و در پایان مرور کاربرگ صورت گیرد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 167 و 168 کتاب کار اجتماعی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 47 has been taught Quran has been practiced .2
تکلیف: 1. Please write a diary, then draw its mind map (diary دو روز خود را بنویسید و mind map آن را نیز کامل کنید.) (sample is on page 47) 2. Please do pages 46 and 47 of your Workbook

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ارزشیابی فصل سوم با همکاری همه دانش آموزان حل گردید.
تکلیف: ص 93 کتاب کار حل شود. تکلیف هدیه نیز فراموش نشود(حل کاربرگ در واتساپ که شامل 15 سوال می باشد.)

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 1 و 2 مرور شد.
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس چهارم علوم مطالعه شده و در پایان، کاربرگ مرور شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 1 و 2 مرور شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 159 و 160 کتاب کار اجتماعی حل شود. طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 6 مطالعات اجتماعی (کتاب درسی و کتاب کار) مطالعه شود و در پایان مرور و تکرار و تمرین کاربرگ صورت گیرد.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کل کتاب از درس 1 تا 8 مرور گردید.
تکلیف: درس 1 تا 8 دقیق و درس به درس مطالعه شود. کاربرگ گذاشته شده در واتساپ نیز حل شود و ارسال شود . این کاربرگ دو صفحه دارد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 46 has been taught 2. Xmas PowerPoint has been practiced Anthem of Iran has been practiced .3
تکلیف: 1. Please listen to Track 10, then practice to read the text on page 46 and don't forget to send your voice message to me 2. Please answer the questions of exercise 11 on page 46 completely and send it to me 3. Please practice the Christmas PDF and send your video clips to me (با خلاقیت خود کریسمس رو تبریک گفته و ویدیو کلیپ خود ارسال کنید (میتونید کلاه یا ریش سانتا را درست کرده و از آن در کلیپ خود استفاده کنید یا میتونید با سازی که بلد هستید یکی از آهنگ های کریسمس را بنوازید)) <امتیازی>

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: از کتاب کار ص 91و 92 از فصل سوم با هدف مرور ورفع اشکال حل شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل سوم در انتهای کتاب کار انجام شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کلاس حضوری: فعالیت عملی ساخت آهنربا انجام شد. زنگ آفلاین: فیلم بخش دوم درس آهنربا در گروه قرار داده شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 9 (درس آزاد) تدریس شد.
تکلیف: با توجه به برنامه مطالعه هماهنگ درس چهارم فارسی (شامل کتاب فارسی، کتاب نگارش، کتاب کار فارسی و اسلایدهای تدریس شده) با دقت مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس 5 مطالعات اجتماعی (شامل کتاب درسی و کتاب کار) با دقت مرور شده و در پایان مرور کاربرگ صورت گیرد.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس هفتم به شکل فیلم آفلاین ارسال شد.
تکلیف: درس هفتم در کتاب از روی فایل کامل شود. و رو خوانی درس هفتم با بزرگترها نیز تمرین شود و گزارش آن ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. unit 4 has been reviewed 2. Quran has been practiced Anthem of Iran has been practiced .3
تکلیف: Please listen to Track 9 on page 45 of your book, then practice to read the text fluently Please do pages 40 and 41 of your Workbook Please write down 3 Positive sentences, 3 negative negative sentences and 3 questions with the past form of the verbs
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: