فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
فعالیت: سلام نام و نام خانوادگی روی برگه تکلیف نوشته شود. پاسخ ها کاملا تشریحی ، مرتب ، منظم ، خوانا و همراه با رسم شکل باشد. (اینکه صرفا گزینه یا راه حل بدون شکل ارسال کنید نمره ای ندارد) پاسخ ها در دفتر حل تمرین ، برگه A4 یا برگه کلاسور باشد (به هیچ عنوان برای تحویل داخل جزوه ننویسید) هیچ سوالی بدون پاسخ نباشد ( مهمه که روی همه سوالات فکر کنید و فکرتون رو بنویسید)
تکلیف: تست 104 تا 154 مبحث دترمینان

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم شیمی دهم نسخه انلاین علوی 75-76-78-80-82-84-86-88-90-92-95-134-137-138-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-158-160-162-164-166-167-169-171-172-173

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 4 و 5 دهم از کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تکلیف ششم

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث اجزای جمله و بررسی تست های مربوطه
تکلیف: حل تشریحی تست های : شماره 27 تا 36 و 47 تا 67 و 72 تا 76 (جمعا 35 تست) از فصل اجزای جمله در جزوه دستور
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: