فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: مبحث تابع تا ابتدای تابع رادیکالی تدریس شده و مثال های مربوطه حل گردید.
تکلیف: تمرین های مشخص شده از کتاب همراه

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست از جزوه فصل حرکت تا مبحث تدریس شده
تکلیف: آزمون شفاهی از حرکت

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل تست از مقاومت الکتریکی
تکلیف: حل سوال 120 الی 130

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: همدلی چیست؟ آیا به همدلی نیاز داریم؟ بررسی موقعیت هایی که به همدلی نیاز داشتیم. موانع همدلی: سرزنش کردن، مقایسه کردن، نصیحت کردن و... تفاوت همدلی با همدردی

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: بر اساس اعلام سابق در کلاس و گروه واتساپ تکلیف به شرح ذیل است : 1. حل درک مطلب بعد از متن درس و واژگان 2. التمرین الاول، التمرین الثالث،التمرین الرابع،التمرین الخامس مهلت ارسال ساعت 21 روز جمعه در پرتال علوی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات 110 الی 120 از تکالیف تشریحی

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: تکلیف درس پنجم

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تست های مبحث تشابه حل شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: