فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: 60 تست از درس 3 پایه 10

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس مبحث آمار دهم
تکلیف: پرسش کلاسی

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: رفع اشکال مباحث سال دهم
تکلیف: جامعه دهم دروس 8 تا 10 پرسش کلاسی و حل تستهای میکرو گاج جامعه دوازدهم دروس 2 و 3 پرسش کلاسی و حل تستهای میکرو گاج

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: رفع اشکال و پرسش کلاسی
تکلیف: حل تست های ارسالی و پرسش از فصل 3 و 4 بخش 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: