فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : مرور قواعد / تکمیل اختبر نفسک درس 5 / ترجمه حوار و حل تمارین 1 تا 4 درس 5 /
تکلیف: چهارشنبه ها تکلیف داده می شود

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تمکیل تدریس گفتار 1 فصل 5
تکلیف: تست های گفتار 1 فصل 5 از کتاب همراه

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل آزمون همگام 3 / تدریس درس پنجم / انواع جمله / بررسی نقش ها / دو تا اختب نفسک /
تکلیف: تکلیف چهارشنبه داده می شود

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: