ثبت‌نام شروع شد

آزمون ورودی متوسطه اول و دوم
کارشناسی ارشد علوی

کارشناسی ارشد

ما کلاس را به خانه ی شما می آوریم

آموزشگاه علوی

کنکور و آموزشگاه

اولین و قوی ترین مرکز آموزشی در کشور

متوسطه اول و دوم علوی

متوسطه ی اول و دوم

مجموعه مدارس هماهنگ علوی در سراسر کشور

دبستان علوی

دبستان primary school

مدارس هوشمند دو زبانه با بهره گیری از آموزگاران منتخب

بازدید آموزشی

بازدید آموزشی مدیران مدارس شعب علوی در سراسر کشور از مدارس بین المللی و مراکز علمی مالزی
جهت بهره گیری از استراتژی ها و سبک های مختلف آموزشی