ثبت‌نام شروع شد

آزمون ورودی متوسطه اول و دوم
فروشگاه اینترنتی علوی

فروشگاه

کتاب و بسته های تصویری

آموزشگاه علوی

کنکور و آموزشگاه

اولین و قوی ترین مرکز آموزشی در کشور

متوسطه اول و دوم علوی

متوسطه ی اول و دوم

مجموعه مدارس هماهنگ علوی در سراسر کشور

دبستان علوی

دبستان

مدارس هوشمند دو زبانه با بهره گیری از آموزگاران منتخب

بازدید آموزشی

بازدید آموزشی مدیران مدارس شعب علوی در سراسر کشور از مدارس بین المللی و مراکز علمی مالزی
جهت بهره گیری از استراتژی ها و سبک های مختلف آموزشی

بازدید از SRI UTAMA INTERNATIONAL SCHOOLS
بازدید جناب آقای مهندس عرب پور مدیرعامل موسسه علوی به همراه مدیران شعب از
SRI UTAMA INTERNATIONAL SCHOOLS
SUNWAY INTERNATIONAL SCHOOL

بازدید مدیران موسسه علوی از
SUNWAY INTERNATIONAL SCHOOL