آلبوم آشنایی با مشاغل- مهندسی نساجی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: انسان ها از ابتدا برای تهیه کردن لباس و پوشاک برای مقابله با سرما و گرما صنعت نساجی را ابداع کردند. سپس با استفاده از همین صنعت زیر انداز و رو انداز را نیز تهیه کردند و در حال حاضر انواع پوشاک و فرش و موکت به یاری همین صنعت تولید می شود. همچنین برای ساخت ترمز ماشین، شریان‌های مصنوعی، زیر روی جاده ها، هواپیماها و سایت های فضایی به صنعت نساجی نیاز داریم. مثلا 50% قلب مصنوعی از الیاف نساجی ساخته شده است و حتی 75% استحکام تایرها از این نوع صنایع است و در جاده‌سازی هم قبل از این که آسفالت بریزند، منسوجات ویژه‌ای را روی سطح جاده می‌خوابانند که عمر جاده‌ها را زیاد می کند. پس بخاطر این همه کاربرد، نمی شود این حرفه را به روش قدیمی استاد و شاگردی آموخت و به تربیت متخصصین و تحصیلات دانشگاهی احتیاج است
آلبوم آشنایی با مشاغل- مهندسی نساجی

تصویر

آشنایی با مشاغل- مهندسی نساجی 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: