آلبوم آغاز امامت امام زمان (عج) مبارک باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/24
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در دولت او (امام زمان) مردم آنچنان در رفاه و آسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است.[1] سالروز آغاز امامت آخرین مرد نجات و مایه‌ی نزول برکات مبارک باد. ] البیان ، صفحه 73
آلبوم آغاز امامت امام زمان (عج) مبارک باد

ویدئو

سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) مبارک باد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: