آموزشگاه سانلی ارس جلفا

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت خانم شیخلو