آموزشگاه علمی نور گستر امیدیه

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای یوخه