آلبوم آموزش بسکتبال در دبستان علوی نوین

رده: ورزش
تاریخ: 1400/05/09
شعبه: دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
کلاس: پیش دبستان اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
آلبوم آموزش بسکتبال در دبستان علوی نوین

تصویر

آموزش بسکتبال در دبستان علوی نوین 1

ویدئو

کلاس آموزشی بسکتبال