اجاره مدارس غیردولتی از میزان افزایش شهریه‌ها پیشی گرفت

خبر |

مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: 16 هزار مدرسه‌ی غیردولتی داریم که از این میان، بیش از 85 درصد مدارس غیردولتی استیجاری هستند که با وجود افزایش اجاره‌ها، شاهد آن هستیم که شهریه‌ای که برای مدارس غیردولتی مصوب شده است با این افزایش تناسبی ندارد.

صرفه‌جویی مدارس غیردولتی برای دولت

زینی‌وند اظهار کرد: 16 هزار مدرسه‌ی غیردولتی و بیش از 200 هزار نیروی شاغل در مدارس غیردولتی داریم که هزینه‌ی دولت برای اشتغال هر نیروی خدمات و صنعت و ... مشخص است. از طرفی دولت به طور میانگین برای هر دانش آموز، حدود 4 میلیون تومان هزینه می‌کند که به غیر از کمک‌هایش به آموزش و پرورش در طول چند سال اخیر بابت تخصیص‌های 110 درصدی هرساله، تجهیز مدارس، معوقات و رتبه‌بندی است. هم‌چنین براساس آماری که از سال گذشته داریم، مدارس غیردولتی چه برای دولت و چه برای آموزش و پرورش از جهات فضا، تجهیزات و ...، بیش از 45 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی داشته است.

حق مدارس غیردولتی باید ادا شود

وی اعلام کرد: با توجه به افزایش اجاره‌ها و با وجود این که بیش از 85 درصد مدارس غیردولتی استیجاری هستند، هم‌چنین با توجه به این که ما نمی‌توانیم بیش از نرخ مصوب شهریه‌ها، پولی دریافت کنیم، راهی به جز اجرای مواد حمایتی و انگیزشی مانند مواد 10، 12، 25 و 27 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی نداریم. زینی‌وند با بیان این که حق مدارس غیردولتی باید ادا شود، ادامه داد: به عنوان مثال طبق ماده‌ی 10، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش درباره‌ی صحبت‌های آقای میرزاده در مجلس، مبنی بر این که کمک آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی درست نیست، گفت: مدارس غیردولتی با مشکل فضای آموزشی مواجه هستند و دولت باید مواد حمایتی قانون را احیا کند.

50 درصد صندلی هنرستان‌های غیردولتی خالی است

مجید تهرانیان مدیرکل سابق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در صحبتی که در برنامه‌ی پرسش‌گر با موضوع جایگاه مدارس غیردولتی در مهارت‌آموزی داشته است، گفت: علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در بخش خصوصی آموزش و پرورش، آمار سال 96 و 97 نشان می‌دهد که حدود 51 درصد ظرفیت هنرستان‌های غیردولتی خالی است. وی با اشاره به طرح ایران، اظهار کرد: مدارس غیردولتی، ساعات اضافه‌ی آموزشی برای فعالیت‌های مکمل غیردرسی دارند و از این جهت، طرح ایران مهارت در مدارس غیردولتی قابلیت اجرایی بهتری دارد. وی افزود: تا خرداد ماه جاری 54 میلیون و 926 هزار نفر، ساعت کار برای 905 هزار دانش آموز در طرح ایران مهارت در سطح کشور به ثبت رسیده است. در این طرح 5292 مدرسه‌ی متوسطه اول شرکت کردند که 1593 مورد مدارس غیردولتی بودند که 30 درصد کل مدارس غیردولتی را شامل می‌شود، در حالی که 10 درصد کل مدارس مجری طرح ایران مهارت، مدارس دولتی هستند.

این کارشناس مدیریت آموزشی با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی از ساعات اضافه‌ی آموزشی برای فعالیت‌های مکمل غیردرسی برخوردارند و از این جهت گفت: طرح ایران مهارت شاخه‌های بسیار گسترده‌ای دارد و موارد مختلفی را دربرمی‌گیرد. در طرح ایران مهارت، 60 ساعت آموزش در سه سال دوره‌ی متوسطه اول درنظر گرفته شده در حالی که باید این دستورالعمل اصلاح شود و حداقل به 60 ساعت در هر یک سال برسد. مدیرکل سابق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: فرهنگ و دولت ما، ضد بخش خصوصی هستند و می‌توان این‌گونه گفت که یک نگاه ضد غیردولتی در کشور ما وجود دارد. در سال 96 و 97، تنها 6.8 درصد مدارس غیردولتی احداثی و 82.5 درصد استیجاری است که یکی از تبعات آن افزایش قیمت‌ها و شهریه‌هاست. وی ادامه داد: بانک‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری کمتر به سمت بخش آموزش متمایل هستند.

مجید تهرانیان مدیرکل سابق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که شهریه مدارس را باید با واقعیات جامعه متناسب‌سازی کرد، گفت: بررسی کنید از سال قبل اجاره‌ها چقدر بالارفته است؟ چقدر حقوق‌ها افزایش یافته است؟ هزینه‌ی ملزومات و کاغذ چقدر بالا رفته است؟ فقط 167 درصد بهای کاغذ بالا رفته است. وی هم‌چنین افزود: برخورد شهرداری‌ها نیز باید مورد توجه واقع شود که بابت پسماند مدارس غیردولتی 20 و 40 میلیون تومان قبض صادر می‌کنند.