آلبوم اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/12/16
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی
آلبوم اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول

تصویر

اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 1
اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 2
اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 3
اعلام نتایج مسابقه دست نوشته های طلایی بین دانش آموزان پایه اول 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: