آلبوم املای چشم بسته تمرین درس 12

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/11/29
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم املای چشم بسته تمرین درس 12

تصویر

املای چشم بسته تمرین درس 12 1
املای چشم بسته تمرین درس 12 2

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: