انتخاب رشته غیرحضوری دانش‌آموزان نهم از پانزدهم تیر

خبر |

انتخاب رشته‌ی نهم در کرونا به صورت غیرحضوری انجام می‌گیرد. دانش‌آموزان پایه‌ی نهم می‌توانند از 15 تیرماه با مراجعه به سایت پادا رشته‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنند. همان‌طور که می‌دانید با پایان پایه‌ی نهم، دانش‌آموزان باید به منظور ادامه تحصیل در دانشگاه، رشته‌ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما از آن جا که تقاضا برای انتخاب رشته‌ی نهم تجربی بسیار بیشتر از سایر رشته‌ها است، آموزش و پرورش به منظور برقراری عدالت قوانینی را برای انتخاب رشته‌ی نهم تعیین کرده است. طبق این ضوابط دانش‌آموزان باید مطابق با عملکرد تحصیلی خود و هدایت تحصیلی رشته‌ی خود را انتخاب کنند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر نمره در انتخاب رشته‌ی نهم است. از طرفی براساس اطلاعیه‌ای، انتخاب رشته‌ی نهم درکرونا با هدف جلوگیری از شیوع کرونا به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌ی پادا انجام خواهد شد. در ادامه به جزئیات خبر و ارائه‌ی جدول حد نصاب نمرات دروس تخصصی برای انتخاب رشته‌ی انسانی نهم و دیگر رشته‌ها خواهیم پرداخت.

عوامل مؤثر در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان سه عامل عملکرد تحصیلی (نمون برگ شماره 7)، حد نصاب نمره‌ی لازم برای دروس تخصصی رشته‌های شاخه‌ی نظری، کار و دانش و فنی حرفه‌ای، ظرفیت رشته‌ها و امکانات و تجهیزات منطقه تأثیر بسزایی دارد. به منظور توصیه به دانش‌آموزان نیز بررسی‌های مشاوره‌ای در نمون برگ شماره 6 ارائه شده است.

تأثیر نمره در انتخاب رشته‌ی نهم

علیرضا کاظمی، معاون پژوهشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره‌ی انتخاب رشته‌ی نهم در کرونا گفت: ظرفیت مدارس و مناطق آموزش و پرورش برای هر رشته‌ی تحصیلی تعیین و در سامانه بارگذاری شده است. به منظور انتخاب رشته‌ی نهم تجربی، انسانی، ریاضی فیزیک، کار و دانش و فنی حرفه‌ای برای دانش‌آموزان نمره‌ی 100 در نظر گرفته شده است. این نمره با توجه به نظرات معلمان، مشاوره مدرسه، دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها تعیین شده است. همچنین دانش‌آموزان متقاضی هر رشته‌ی تحصیلی به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می‌شوند که اولویت ثبت نام با گروه «الف» است. گروه «ب» نیز در صورت خالی بودن ظرفیت مدارس در رشته‌ی مورد نظر می‌توانند ثبت‌نام کنند. وی ادامه داد: شرط لازم برای ثبت نام کتاب درسی پایه‌ی دهم نیز ثبت اطلاعات و انتخاب رشته‌ی نهم دانش‌آموزان در سایت پادا و تأیید آن از سوی مدیر مدارس است.

جدول عوامل مؤثر در انتخاب رشته‌ی نهم و هدایت تحصیلی - شغلی دانش‌آموزان

بررسی‌های مشاوره‌ای
ردیف ملاک امتیاز
1 نظر دبیران دروس مرتبط 10
2 نظر دانش آموزان 10
3 نظر والدین 5
4 نتایج آموزن‌های مشاوره‌ای توانایی 15
رغبت 15
5 نظر مشاور 10
6 عملکرد تحصیلی 35
جمع کل 100

تأثیر 35 درصدی عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی
الف کسب حداقل میانگین دروس تخصصی هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3
ب "تأثیر تمامی نمرات دوره‌ی متوسطه‌ی اول با ضرایب اختصاصی هر یک در زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی براساس نمرات پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) هفتم، هشتم و نهم"

رشته‌های شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای در سه گروه کلی صنعت، خدمات و هنر طبقه‌بندی می‌شوند. در زمینه‌ی صنعت رشته‌ها شامل الکتروتکنیک، الکترونیک، تأسیسات مکانیکی، ساختمان، سرامیک، صنایع چوب و مبلمان، صنایع فلزی، ماشین ابزار، متالوژی، مکاترونیک و مکانیک خودرو است. در حوزه‌ی خدمات رشته‌های تربیت کودک، تربیت بدنی و حسابداری وجود دارد. هنر نیز شامل گرافیک، نقشه‌کشی، معماری، فتوگرافیک، معماری داخلی، سینما، نمایش، پویانمایی یا انیمیشن، تولید برنامه‌های تلویزیونی، نوازندگی سازهای ایرانی و جهانی، طراحی و دوخت، نقاشی و چاپ است. دانش‌آموزان برای انتخاب هر کدام از رشته‌های تحصیلی در هر شاخه‌ای باید حداقل نمره‌ی تعیین شده برای دروس آن را کسب کنند. در ادامه جدول تأثیر نمره در انتخاب رشته‌ی نهم را ارائه می‌دهیم.

جدول انتخاب رشته‌ی نهم شاخه نظری

رشته‌ی تحصیلی دروس تخصصی حد نصاب میانگین سه ساله
ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 14
تعلیمات اجتماعی 13
زبان عربی 12
علوم و معارف اسلامی معارف اسلامی 14
زبان عربی 14
زبان و ادبیات فارسی 14
ریاضی فیزیک ریاضی 14
علوم تجربی 13
علوم تجربی ریاضی 13
علوم تجربی 14

جدول انتخاب رشته‌ی نهم شاخه کار و دانش

رشته‌ی تحصیلی دروس تخصصی حد نصاب میانگین سه ساله
رشته‌های صنعت ریاضی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 10
رشته‌های خدمات ریاضی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 10
کشاورزی علوم تجربی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 10
هنر ریاضی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 12

جدول انتخاب رشته‌ی نهم شاخه فنی و حرفه‌ای

رشته‌ی تحصیلی دروس تخصصی حد نصاب میانگین سه ساله
رشته‌های صنعت ریاضی 10
علوم تجربی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 12
رشته‌های خدمات ریاضی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 12
کشاورزی علوم تجربی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 12
هنر ریاضی 10
علوم تجربی 10
کار و فناوری 12
فرهنگ و هنر 12

سخن آخر

همان‌طور که در این مقاله خواندید انتخاب رشته‌ی نهم تجربی، ریاضی، انسانی و دیگر رشته‌های تحصیلی براساس میانگین نمرات کسب شده دانش‌آموزان در طول سه سال دوره‌ی راهنمایی است. دانش‌آموزان باید مطابق با جداول ارائه شده در این متن رشته‌ی تحصیلی خود را انتخاب و در سامانه ثبت کنند. نکته‌ی مهم آن است که ظرفیت مدارس از قبل مشخص شده، بنابراین دانش‌آموزان باید برای ثبت نام در مدرسه‌ی دلخواه هر چه سریع‌تر نسبت به انتخاب رشته‌ی خود اقدام کنند.