آلبوم اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور

رده: جلسات
تاریخ: 1402/06/26
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: قیصر امین پور مصطفی رحماندوست پروین اعتصامی پروفسور پرویز کردوانی پروفسور محمود حسابی پروفسور مجید سمیعی مهدی اخوان ثالث ابن سینا نیما یوشیج سهراب سپهری محمدعلی رجایی محمدتقی بهار سید محمدحسین شهریار احمد شاملو دکتر علی شریعتی غلامحسین بنان غلامرضا تختی ابوریحان بیرونی
آلبوم اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور

تصویر

اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور 1
اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور 2
اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور 3
اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس مجموعه علوی جناب آقای مهندس عرب پور 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: