آلبوم بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول

رده: جلسات
تاریخ: 1400/08/04
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول دبستان سرآمد علوی
آلبوم بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول

تصویر

بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول 1
بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول 2
بازدید بازرسان آموزش و پرورش از کلاس های آنلاین و حضوری پایه اول 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: