برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

رده: خبر
زمان:

ابلاغ برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

ابلاغ برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402 پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه و متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره را ابلاغ کرد. در راستای هدف عملیاتی 19 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور اجرای راهکار ایجاد ساز و کارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال 1402 -1401، به انضمام نکات قابل توجه در تمهدید مقدمات و برگزاری آزمون ها ابلاغ شد. در ادامه می‌توانید برنامه امتحانات را مشاهده کنید.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

چگونگی تعیین حد نصاب نمره در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

چگونگی تعیین حد نصاب نمره در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای پذیرفته شدن در آزمون باید حدنصاب نمره این آزمون را کسب کنند در غیر این صورت از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد. نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی که داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی معرفی می‌شوند منوط به کسب حد نصاب در امتحان مشترک فراگیر (کتبی بوده) و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات کسب شده، سهمیه‌های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری می‌باشد. در واقع پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد. بر این اساس کسب حداقل 50 درصد میانگین نمره کسر شده سه نفر اول با ارزش وزنی 40 درصد برای حیطه عمومی 60 درصد برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل - شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان فاقد حد نصاب از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه امتحان مشترک فراگیر از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده خواهد شد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: