آلبوم برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/07/03
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز و تحویل کتب درسی همزمان با آغاز سال تحصیلی
آلبوم برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی

تصویر

برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 1
برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 2
برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 3
برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 4
برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 5
برگزاری جلسات معارفه معلم با دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: