آلبوم برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1401/03/21
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی پژوهشگران علوی کاوشگران علوی دانایان علوی دانشمندان علوی متفکران علوی نواندیشان علوی
توضیح: برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم
آلبوم برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم

تصویر

برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم 1
برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم 2
برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم 3
برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم 4
برگزاری کارگاه نجاری تابستانی ویژه دانش آموزان اول تا ششم 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: