تغییر لباس مدارس، براساس فصل و جغرافیا

خبر |

حمید قبادی در نشست خبری دومین جشنواره‌ی ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان، ضمن واگذاری اجرای این جشنواره به انجمن طراحان پارچه و لباس، گفت: لباس مدارس باید با توجه به سن، جغرافیا و فصل، متفاوت باشد.

الزامی برای تهیه‌ی لباس وجود ندارد

لباس مدارس و یا لباس فرم، دارای مصوبه‌ی به خصوصی نیست و تنها در دستورالعملی، به بایدها و نبایدهای آن اشاره شده و اختیار آن به مناطق آموزش و پرورش داده شده است. هم‌چنین اختیار طراحی لباس دانش آموزی متناسب با فرهنگ کشور، توسط مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش به دفتر انجمن اولیا و مربیان واگذار شده ولی الزامی برای تهیه‌ی لباس فرم دانش آموزان به خانواده‌ها، وجود نداشته و ندارد که متاسفانه دیده شده که اکثر انجمن اولیا و مربیان این پوشش را اجبار کرده‌اند. در حالی که در مرداد 97 در راه‌کار 3/5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به طراحی الگوی لباس و پوشش مناسب، زیبا، آراسته و مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی اشاره و تاکید شد.

حمید قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به این‌که در طراحی لباس مدارس باید به نیازهای کودک و نوجوان توجه کنیم، گفت: طراحی، تولید و عرضه‌ی پوشاک به سمت نیازهای به روز جامعه و مردم پیش می‌رود؛ در حالی که در حوزه‌ی لباس کودک و نوجوان، به این امر توجهی نمی‌شود و حتی گاهی اوقات شاهد کارشکنی‌ها و مقاومت‌هایی نیز بوده‌ایم. گرچه برخی از دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف در حوزه‌ی لباس کودک و نوجوان با ما همراه شده‌اند؛ ولی کافی نیست. طراحی لباس مدارس و لباس دانش آموزان باید به صورت حرفه‌ای دنبال شود و این موضوع یکی از سیاست‌های محوری کارگروه است. دبیر کارگروه مد و لباس درباره‌ی مسئله‌ی بهداشت و لباس بیان کرد: توجه به مسائل زیستی در قالب یکی از گرایشات سرطان و رابطه‌ی آن با لباس در دنیا مورد توجه است در حالی که متاسفانه در جامعه‌ی علمی، به ویژه حوزه‌ی بهداشت به این موضوع توجهی نمی‌کنند و از آن‌جایی که کودکان و نوجوانان، جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشکیل داده‌اند، باید برنامه‌های محوری مخصوص لباس مدارس آن‌ها در نظر گرفته شود.

مسابقه‌ی طراحی لباس

قبادی در رابطه با لباس مدارس و لباس نوجوانان نیز بیان کرد: با توجه به این که در حال حاضر 20 برند در حال طراحی و تولید انبوه لباس نوجوانان هستند، ولی حجم تولید با توجه به گروه سنی نوجوانان، کافی نیست. وی هم‌چنین با اشاره به بند 7 وظایف وزارت‌خانه‌ی آموزش و پرورش در زمینه‌ی مد و لباس کشور، گفت: به زودی مسابقه‌ی طراحی لباس مدارس و لباس دانش آموزی در کارگروه مد و لباس کشور مصوب می‌شود. هم‌چنین آیین‌نامه‌ی برگزاری طراحی لباس دانش آموزی به مرحله‌ی پیش‌نویس اولیه رسیده است و در جلسه‌ی بعدی کارگروه، این آیین‌نامه به تصویب نهایی می‌رسد.

برای هر مدرسه، یک طراح لباس

دبیر کارگروه مد و لباس کشور درباره‌ی لباس مدارس این‌گونه توضیح داد: تا دوسال گذشته، وزارت آموزش و پرورش از ارگان‌هایی بود که مورد نقد جدی کارگروه مد و لباس قرار گرفته بود، اما در دو سال اخیر ورود جدی به حوزه‌ی لباس دانش آموزان و لباس مدارس داشته است. قبادی اظهار داشت: ما به دنبال یکسان‌سازی لباس مدارس در کل کشور نیستیم، بلکه تغییرات در لباس مدارس به معنای این است که هر استان و شهری، می‌تواند از چند گروه طراحی لباس استفاده کند و حتی ما حاضریم برای هر مدرسه یک طراح لباس بفرستیم.