تقویم آموزشی دبستان

1- شروع کلاس‌های تابستانی 16 تیر 98

2- اختتامیه کلاس‌های تابستانی 23 امرداد 98

1 اختتامیه تابستان اختتامیه کلاس‌ها با برگزاری جشنواره دست سازه‌ها، اجرای برنامه توسط دانش آموزان

3- شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول 1 مهر 98

4- پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول 4 دی 98

5- شروع برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول ( پیش بینی ) 14دی 98

1 طرح سنجش استعداد نیمسال اول طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.

6- پایان برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول ( پیش بینی ) 18 دی 98

7- شروع برگزاری هفته ملی علوم 21 دی 98

1 هفته ملی علوم این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی و آشنایی با افراد موفق در زمینه‌های مختلف علمی به مدت یک هفته در سطح مدارس علوی برگزار می‌شود.

8- پایان برگزاری هفته ملی علوم( برگزاری مسابقه پوستر بین شعب علوی ) 25 دی 98

1 مسابقه پوستر هفته ملی علوم در سطح مدارس علوی با برگزاری مسابقه پوستر که توسط دانش‌آموزان و بر مبنای آشنایی با علوم مختلف در این هفته ساخته شده است به پایان خواهد رسید.

9- شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم 28 دی 98

10- پایان کلاس های درسی نیمسال دوم 17 اردیبهشت 99

11- آغاز برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم ( پیش بینی ) 20 اردیبهشت 99

1 طرح سنجش استعداد طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.

12- پایان برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم ( پیش بینی ) 27 اردیبهشت 99