تقویم آموزشی دبستان

1- شروع کلاس‌های تابستانی 15 تیر 99

2- اختتامیه کلاس‌های تابستانی 15 لغایت 22 امرداد 99

1 اختتامیه تابستان اختتامیه کلاس‌ها با برگزاری جشنواره دست سازه‌ها به صورت مجازی

3- شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول (پیش بینی) 15 شهریور 99

4- پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول 10 دی 99

5- شروع برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول (پیش بینی) 13 دی 99

1 طرح سنجش استعداد نیمسال اول طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.
2 پایه های مرتبط پایه های اول تا ششم

6- پایان برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول (پیش بینی) 17 دی 99

7- شروع برگزاری هفته ملی علوم 20 دی 99

1 هفته ملی علوم این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی و آشنایی با افراد موفق در زمینه‌های مختلف علمی به مدت یک هفته در سطح مدارس علوی برگزار می‌شود.

8- پایان برگزاری هفته ملی علوم (برگزاری مسابقه پوستر بین شعب علوی) 25 دی 99

1 مسابقه پوستر هفته ملی علوم در سطح مدارس علوی با برگزاری مسابقه پوستر که توسط دانش‌آموزان و بر مبنای آشنایی با علوم مختلف در این هفته ساخته شده است به پایان خواهد رسید.

9- شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم 27 دی 99

10- پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم 15 اردیبهشت 1400

11- آغاز برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم (پیش بینی) 18 اردیبهشت 1400

1 طرح سنجش استعداد طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.
2 پایه های مرتبط پایه های اول تا پنجم، سنجش پایه ششم به صورت هماهنگ در سطح کشور، از تاریخ 1 خرداد لغایت 13 خرداد ماه برگزار می‌شود.

12- پایان برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم (پیش بینی) 22 اردیبهشت 1400