تقویم آموزشی دهم

1- کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم 1400/4/19 لغایت 1400/5/28

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیح: افتتاحیه پایگاه تابستانی مجموعه مدارس علوی به صورت هماهنگ، با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و آشنایی با دروس و شرایط تحصیل در مدارس متوسطه دوم علوی.
ردیف: 2
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی متوسطه دوم
توضیح: 6 هفته آموزشی از هفته دوم تیر ماه لغایت هفته چهارم مرداد ماه
ردیف: 3
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هر روز
توضیح: 3 جلسه آموزشی، مدت هر جلسه 75 دقیقه می باشد.
ردیف: 4
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیح: 12 جلسه آموزشی، مجموعاً 4 روز آموزشی
ردیف: 5
عنوان: پایان کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیح: اختتامیه پایگاه تابستانی مدارس علوی به صورت هماهنگ و ارائه گزارش عملکرد تابستانه مدارس علوی به دانش‌آموزان و اولیای گرامی

2- کلاس‌های نیمسال اول متوسطه دوم 1400/7/3 لغایت 1400/9/30

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی متوسطه دوم، 3 مهر
توضیح: در تاریخ 3 مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس علوی به صورت هماهنگ برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال اول
توضیح: 13 هفته آموزشی
ردیف: 3
عنوان: تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیح: 5 روز
ردیف: 4
عنوان: تعداد جلسات آموزشی در هر روز
توضیح: 5 جلسه آموزشی، مدت هرجلسه 75 دقیقه می باشد.
ردیف: 5
عنوان: تعداد جلسات آموزشی در هفته
توضیح: 25 جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف: 6
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی در متوسطه دوم، 1 دی
توضیح: آمادگی دانش‌آموزان جهت شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول، که به صورت هماهنگ در شعب مؤسسه علوی در تمامی کشور برگزارشده، و کارنامه ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان در انتها به اولیاء تحویل داده خواهد شد.

3- آزمون‌های نیمسال اول متوسطه دوم 1400/10/04 لغایت 1400/10/23

ردیف: 1
عنوان: برگزاری آزمون‌های نیمسال اول متوسطه دوم به صورت هماهنگ
توضیح: با هدف ارزشیابی تحصیلی و مشخص شدن جایگاه تحصیلی دانش‌آموزان در یک جامعه‌ی آمار بزرگ، آزمون‌های نیمسال اول، به صورت هماهنگ بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.

4- هفته ملی علوم متوسطه دوم 1400/10/25 لغایت 1400/10/30

ردیف: 1
عنوان: هفته ملی علوم
توضیح: این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی برگزار خواهد شد. در پایان مسابقه ساخت پوستر و یا پاورپوینت بین شعب مدارس علوی متوسطه دوم برگزار می‌گردد.

5- کلاس‌های نیمسال دوم متوسطه دوم 1400/11/02 لغایت 1401/2/28

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیح: آغاز کلاس‌های نیم‌سال دوم تحصیلی به‌صورت هماهنگ درمدارس علوی از تاریخ 2 بهمن ماه
ردیف: 2
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم متوسطه دوم
توضیح: 14 هفته آموزشی
ردیف: 3
عنوان: تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیح: 5 روز
ردیف: 4
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هر روز
توضیح: 5 جلسه آموزشی، مدت هرجلسه 75 دقیقه می باشد.
ردیف: 5
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیح: 25 جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف: 6
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیح: با پایان کلاس های نیمسال دوم طبق طرح درس هماهنگ مدارس علوی در تاریخ 28 اردیبهشت، اردوهای مطالعاتی و کلاس‌های جمع‌بندی جهت آمادگی دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌های پایانی نیمسال دوم آغاز می‌شود و دانش‌آموزان برای این امتحانات آماده خواهند شد.

6- آزمون‌های نیمسال دوم متوسطه دوم 1401/3/1 لغایت 1401/3/19

ردیف: 1
عنوان: برگزاری آزمون های نیمسال دوم متوسطه دوم به صورت هماهنگ
توضیح: با هدف ارزشیابی تحصیلی و مشخص شدن جایگاه تحصیلی دانش آموزان در یک جامعه‌ی آمار بزرگ، آزمون های نیمسال دوم، به صورت هماهنگ بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: