تقویم آموزشی دوازدهم انسانی

1- تابستان 19 تیر لغایت 18 شهریور

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیح: افتتاحیه پایگاه تابستانی مجموعه مدارس علوی به صورت هماهنگ، با هدف شروع قدرتمند برای کنکور 1401 برگزار می‌شود. در این دوره اهدافی نظیر مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و شرکت در اردوهای مطالعاتی تابستانی و آشنایی با نحوه مطالعه به‌صورت کنکوری مدنظر قرار گرفته است.
ردیف: 2
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی متوسطه دوم
توضیح: 9 هفته آموزشی از هفته دوم تیر ماه لغایت هفته سوم شهریور ماه
ردیف: 3
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هر روز
توضیح: 5 جلسه آموزشی، مدت هر جلسه 75 دقیقه می‌باشد.
ردیف: 4
عنوان: تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیح: 20 جلسه آموزشی، مجموعاً 4 روز آموزشی
ردیف: 5
عنوان: پایان کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیح: اختتامیه پایگاه تابستانی مدارس علوی به صورت هماهنگ و ارائه گزارش عملکرد تابستانه مدارس علوی به دانش‌آموزان و اولیای گرامی

2- سال تحصیلی 3 مهر لغایت 19 خرداد

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیح: در تاریخ 3 مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس علوی به صورت هماهنگ برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال اول
توضیح: 13 هفته آموزشی
ردیف: 3
عنوان: تعداد روزهای آموزشی نیمسال اول متوسطه دوم
توضیح: 4 روز
ردیف: 4
عنوان: تعداد جلسات آموزشی در هر روز
توضیح: 5 جلسه آموزشی، مدت هرجلسه 75 دقیقه می‌باشد.
ردیف: 5
عنوان: تعداد جلسات آموزشی در هفته
توضیح: 20 جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف: 6
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی در متوسطه دوم، 1 دی
توضیح: آمادگی دانش‌آموزان جهت شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول، که از چهارم دی ماه به صورت هماهنگ در شعب مؤسسه علوی در تمامی کشور برگزارشده و کارنامه ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان در انتها به اولیا تحویل داده خواهد شد.
ردیف: 7
عنوان: اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول
توضیح: همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول، از 4 لغایت 23 دی ماه، دانش‌آموزان پایه دوازدهم در اردوی مطالعاتی جمع‌بندی تستی و تشریحی مباحث تدریس شده در نیمسال اول شرکت خواهند کرد.
ردیف: 8
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیح: آغاز کلاس‌های نیم‌سال دوم تحصیلی به‌صورت هماهنگ در مدارس علوی از تاریخ 25 دی ماه
ردیف: 9
عنوان: تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم متوسطه دوم
توضیح: 14 هفته آموزشی
ردیف: 10
عنوان: تعداد روزهای آموزشی نیمسال دوم متوسطه دوم
توضیح: 4 روز
ردیف: 11
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیح: 15 اردیبهشت
ردیف: 12
عنوان: برگزاری اردوی مطالعاتی جمع‌بندی دروس متوسطه دوم
توضیح: از 10 لغایت 30 اردیبهشت، با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی و کنکور سراسری، اردوی مطالعاتی متمرکز در دبیرستان‌های علوی برگزار می‌گردد.
ردیف: 13
عنوان: شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم
توضیح: از 1 خرداد امتحانات نیمسال دوم به صورت نهایی برگزار می‌شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: