تقویم آموزشی متوسطه اول

1- کلاس‌های تابستان متوسطه اول 1401/04/19 تا 1401/05/19

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های تابستان متوسطه اول
توضیح: با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و یادگیری مهارت‌های جدید برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: آزمون پایش
توضیح: با هدف سنجش آموخته‌های کلاس‌های تابستان مورخ 26 مرداد 1401 در تمامی مدارس علوی بطور هماهنگ برگزار می‌شود.

2- کلاس‌های آموزشی نیم‌سال اول متوسطه اول 1401/07/02 تا 1401/09/30

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های نیم‌سال اول متوسطه اول
توضیح: کلاس‌های دروس آموزشی و فراآموزشی متوسطه اول از اول مهرماه در 13 هفته آموزشی برگزار می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: آزمون‌های همگام نیمسال اول متوسطه اول
توضیح: به منظور آمادگی و پایش پیوسته و منظم دانش‌آموزان در روز دوشنبه بصورت هماهنگ برگزار می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: آزمون‌های پایان نوبت اول متوسطه اول
توضیح: آزمون‌های پایان نوبت نیم سال اول بصورت تشریحی از دروس آموزشی و فراآموزشی در بازه زمانی 3 دی لغایت 21 دی ماه 1401 بطور هماهنگ در شعب مدارس علوی بصورت برگزار می‌شود.

3- کلاس‌های آموزشی نیم‌سال دوم متوسطه اول 1401/11/01 تا 1402/02/28

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: کلاس‌های آموزشی و فراآموزشی از ابتدای بهمن ماه در 15 هفته برگزار می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: آزمون‌های همگام نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: به منظور آمادگی و پایش پیوسته و منظم دانش‌آموزان در روز دوشنبه بصورت هماهنگ برگزار می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: آزمون‌های پایان‌نوبت نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: آزمون‌های پایان نوبت نیم سال دوم بصورت تشریحی از دروس آموزشی و فراآموزشی در بازه زمانی 30 اردیبهشت لغایت 22 خرداد ماه 1402 بطور هماهنگ در شعب مدارس علوی بصورت برگزار می‌شود.

4- هفته ملی علوم متوسطه اول 1401/10/24 تا 1401/10/28

ردیف: 1
عنوان: هفته ملی علوم
توضیح: این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی برگزار خواهد شد. در پایان، مسابقه ساخت پوستر و یا پاورپوینت بین شعب مدارس علوی متوسطه اول برگزار می‌گردد.

5- کارگاه روانشناسی متوسطه اول 1401/07/01 تا 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: کارگاه تابستان
توضیح: شناخت ویژگی‌های دوران کودکی، نوجوانی و مراحل گذار از آن
ردیف: 2
عنوان: کارگاه مهر
توضیح: شناخت تفاوت‌های فردی و مهارت دوست‌یابی
ردیف: 3
عنوان: کارگاه آبان
توضیح: راه‌های تقویت تمرکز و توجه به منظور یادگیری مطلوب
ردیف: 4
عنوان: کارگاه آذر
توضیح: نگرانی، استرس، اضطراب و راه‌های غلبه بر آن
ردیف: 5
عنوان: کارگاه بهمن
توضیح: معرفی تیپ‌های شخصیتی و لزوم به آن قبل از انتخاب رشته پایه نهم (علاقه و استعداد)
ردیف: 6
عنوان: کارگاه اسفند
توضیح: 1-آزمون شخصیت‌شناسی و هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم 2- شناخت انواع هیجان و راه‌های مدیریت هیجان
ردیف: 7
عنوان: کارگاه فروردین
توضیح: شناخت انواع ناکامی، سرخوردگی و راه‌های پیشگیری از آن
ردیف: 8
عنوان: کارگاه اردیبهشت
توضیح: خانواده‌های سالم و تربیت صحیح فرزندان

6- دیپلم دوم متوسطه اول 1401/07/01 تا 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: نقشه راه برای دانش‌آموز
توضیح: 1- شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای 2- آزمون و دریافت گواهینامه مهارت 3- پایان سال دوازدهم و دریافت ریز نمرات 4- تطبیق واحدهای درسی و دریافت دیپلم دوم.
ردیف: 2
عنوان: عناوین دیپلم
توضیح: 1- معماری داخلی 2- نقشه‌کشی ساختمان 3- گردشگری 4- بوس 5- امور اداری 6- حسابداری 7-مدیریت خانواده 8- تولید چند رسانه‌ای 9- تصویرسازی دیجیتال 10- تعمیر تلفن‌های رومیزی و همراه.
ردیف: 3
عنوان: مزایای مدارک فنی و حرفه‌ای
توضیح: 1-جذب بهتر و سریع‌تر در بازار کار 2- امکان جذب سریع‌تر در شرکت‌ها و موسسات 3- امکان تدریس در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای 4- دریافت کارت مربی‌گری

7- المپیاد متوسطه اول 1401/07/01 تا 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های المپیاد متوسطه اول
توضیح: برگزاری رشته‌های ریاضی، نجوم، سواد رسانه و علوم‌اعصاب با هدف آشنایی شرکت در المپیاد برگزار می‌شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: