تقویم آموزشی متوسطه اول

1- کلاس‌های تابستان متوسطه اول 1400/04/20 تا 1400/05/22

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های تابستان متوسطه اول
توضیح: با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و یادگیری مهارت‌های جدید برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: آزمون پایش
توضیح: با هدف سنجش آموخته‌های کلاس‌های تابستان مورخ 23 مرداد 1400 در تمامی مدارس علوی بطور هماهنگ برگزار می‌شود.

2- کلاس‌های آموزشی نیم‌سال اول متوسطه اول 1400/07/03 تا 1400/09/23

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های نیم‌سال اول متوسطه اول
توضیح: کلاس‌های دروس آموزشی و فراآموزشی متوسطه اول از اول مهرماه در 13 هفته آموزشی برگزار می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: آزمون‌های میان‌نوبت نیم‌سال اول متوسطه اول
توضیح: به منظور آمادگی دانش‌آموزان برای آزمون پایان نوبت در بازه زمانی 12 لغایت 26 آبان ماه برگزار می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: آزمون‌های پایان‌نوبت نیم‌سال اول متوسطه اول
توضیح: آزمون‌های پایان نوبت نیم سال اول بصورت تشریحی از دروس آموزشی و فراآموزشی در بازه زمانی 25 آذر لغایت 20 دی ماه 1400 در تمامی مدارس علوی بطور هماهنگ برگزار می‌شود.

3- کلاس‌های آموزشی نیم‌سال دوم متوسطه اول 1400/011/02 تا 1401/03/31

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: کلاس‌های آموزشی و فراآموزشی از ابتدای بهمن ماه در 15 هفته برگزار می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: آزمون‌های میان‌نوبت نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: به منظور آمادگی دانش‌آموزان برای آزمون پایان‌نوبت در بازه زمانی 17 لغایت 31 فروردین ماه برگزار می‌شود.
ردیف: 3
عنوان: آزمون‌های پایان‌نوبت نیم‌سال دوم متوسطه اول
توضیح: آزمون‌های پایان نوبت نیم سال دوم بصورت تشریحی از دروس آموزشی و فراآموزشی در بازه زمانی 26 اردیبهشت لغایت 21 خرداد ماه 1401 بطور هماهنگ در شعب مدارس علوی بصورت برگزار می‌شود.

4- هفته ملی علوم متوسطه اول 1400/10/25 تا 1400/10/30

ردیف: 1
عنوان: هفته ملی علوم
توضیح: این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی برگزار خواهد شد. در پایان، مسابقه ساخت پوستر و یا پاورپوینت بین شعب مدارس علوی متوسطه اول برگزار می‌گردد.

5- کارگاه روانشناسی متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: کارگاه تابستان
توضیح: اهمیت تغذیه، ورزش و ساعت زیستی بدن
ردیف: 2
عنوان: کارگاه مهر
توضیح: تمرکز حواس
ردیف: 3
عنوان: کارگاه آبان
توضیح: روش‌های تقویت حافظه
ردیف: 4
عنوان: کارگاه آذر
توضیح: استرس و راه‌های غلبه بر آن
ردیف: 5
عنوان: کارگاه بهمن
توضیح: معرفی تیپ‌های شخصیتی و لزوم به آن قبل از انتخاب رشته پایه نهم
ردیف: 6
عنوان: کارگاه اسفند
توضیح: 1- آزمون شخصیت‌شناسی و هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم 2- عزت نفس
ردیف: 7
عنوان: کارگاه فروردین
توضیح: اعتماد به نفس و خودباوری
ردیف: 8
عنوان: کارگاه اردیبهشت
توضیح: کنترل خشم

6- دیپلم دوم متوسطه اول 1400/07/01 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: نقشه راه برای دانش‌آموز
توضیح: 1- شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای 2- آزمون و دریافت گواهینامه مهارت 3- پایان سال دوازدهم و دریافت ریز نمرات 4- تطبیق واحدهای درسی و دریافت دیپلم دوم.
ردیف: 2
عنوان: عناوین دیپلم
توضیح: 1- معماری داخلی 2- نقشه‌کشی ساختمان 3- گردشگری 4- بوس 5- امور اداری 6- حسابداری 7-مدیریت خانواده 8- تولید چند رسانه‌ای 9- تصویرسازی دیجیتال 10- تعمیر تلفن‌های رومیزی و همراه.
ردیف: 3
عنوان: مزایای مدارک فنی و حرفه‌ای
توضیح: 1-جذب بهتر و سریع‌تر در بازار کار 2- امکان جذب سریع‌تر در شرکت‌ها و موسسات 3- امکان تدریس در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای 4- دریافت کارت مربی‌گری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: