تقویم فرهنگی متوسطه اول

1- کلاس‌های فراآموزشی متوسطه اول 1401/07/01 لغایت 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: مهارت زندگی متوسطه اول
توضیح: به منظور توانمند کردن دانش‌آموزان در مواجه با برون‌دادها و کنش‌های بین فردی و اجتماعی این مهارت آموزش داده می‌شود.
ردیف: 2
عنوان: پژوهش متوسطه اول
توضیح: برنامه جامع پژوهش، موضوعات علمی و نوین روز را برای دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کند. دانش‌آموزان در این کلاس حین انجام کار عملی، مهارت‌های ویژه را با ابزار اختصاصی در هر رشته می‌آموزند.
ردیف: 3
عنوان: فرهنگ و هنری متوسطه اول
توضیح: کلاس‌های فرهنگ و هنر در راستای استعدادیابی و پرورش توانایی‌های دانش‌آموزان در رشته‌های تئاتر مقدماتی، سرود، طراحی لباس، عکاسی با موبایل، بازیگری جلوی دوربین، کاریکاتور، عروسک‌سازی، کاشی شکسته و اسطوره برگزار می‌گردد.
ردیف: 4
عنوان: کامپیوتر متوسطه اول
توضیح: کلاس کامپیوتر در طول سال تحصیلی با هدف ارتقا سواد دیجیتال و رسانه برگزار می‌گردد.
ردیف: 5
عنوان: سواد مالی متوسطه اول
توضیح: سواد مالی و هوش تجاری از جمله دروسی است که در طول سال تحصیلی به دانش‌آموزان در راستای کارآفرینی و ارتقا سواد کسب و کار، آموزش داده می‌شود.
ردیف: 6
عنوان: مباحثه و تست
توضیح: بالا بردن روحیه مشارکت، آموزش کار علمی گروهی، یادگیری مطالب در لایه‌های عمیق از اهداف این درس می‌باشد.
ردیف: 7
عنوان: زبان انگلیسی و فرانسه متوسطه اول
توضیح: در دهکده جهانی امروز، بی‌شک ورود به مراکز آموزش عالی ایران و جهان و نیز دستیابی به بازار کار داخلی و بین‌المللی، مستلزم تسلط بر زبان انگلیسی و آشنایی کافی با حداقل یکی از زبان‌های جهانی است.

2- اردوهای فرهنگی و تفریحی متوسطه اول 1401/07/01 لغایت 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: اردو فرهنگی، تفریحی و ورزشی
توضیح: اردو فرهنگی، تفریحی و ورزشی با هدف یک روز شاد، 8 بار در طی سال تحصیلی برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: اردو عصرمانی
توضیح: اردوهای عصرمانی در هفته سوم آذر و فروردین ماه، به منظور ایجاد فضای شاد در داخل مدرسه برگزار می‌گردد.
ردیف: 3
عنوان: اردو فرهنگی، تفریحی برون استانی
توضیح: اردو فرهنگی، تفریحی برون استانی در هفته سوم دی ماه، بعد از اتمام آزمون‌های پایان‌نوبت نیم‌سال اول برگزار می‌گردد.
ردیف: 4
عنوان: اردو پژوهشی هفته ملی علوم
توضیح: اردو پژوهشی هفته ملی علوم در هفته چهارم دی ماه هم‌زمان با برگزاری هفته ملی علوم برگزار می‌گردد.
ردیف: 5
عنوان: اردو شهروند سالم
توضیح: اردو شهروند سالم به مناسبت روز درختکاری در هفته دوم اسفند ماه برگزار می‌گردد.
ردیف: 6
عنوان: اردو کسب و کار
توضیح: اردو کسب و کار در راستای آشنایی با مشاغل، ویژه دانش‌آموزان پایه نهم در هفته دوم اسفند ماه برگزار می‌گردد.

3- مسابقات فرهنگی و هنری متوسطه اول 1401/07/01 لغایت 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: مسابقات ورزشی متوسطه اول
توضیح: مسابقات ورزشی با هدف ایجاد نشاط و شادابی، شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان و انتخاب تیم‌های برگزیده در رشته‌های متفاوت برای شرکت در جشنواره بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.
ردیف: 2
عنوان: مسابقات مذهبی متوسطه اول
توضیح: مسابقات مذهبی با هدف تبیین ارزش‌های دینی و مذهبی به صورت داخلی و بین مدارس علوی، طی سال تحصیلی برگزار می‌گردد.
ردیف: 3
عنوان: مسابقات فرهنگی و هنری متوسطه اول
توضیح: مسابقات فرهنگی و هنری در راستای استعدادیابی دانش‌آموزان در رشته‌های هنری، ترویج فرهنگ کتابخوانی، افزایش توانایی کار تیمی و مهارت‌های اجتماعی به صورت داخلی و بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.
ردیف: 4
عنوان: مسابقات علمی و پژوهشی متوسطه اول
توضیح: مسابقات علمی و پژوهشی شناسایی و ارتقا سواد علوم پایه و یادگیری روش تحقیق دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی به صورت داخلی و بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.

4- جلسات دانش‌افزایی متوسطه اول 1401/07/01 لغایت 1402/02/31

ردیف: 1
عنوان: جلسات دانش‌افزایی متوسطه اول
توضیح: جلسات دانش‌افزایی 4 بار در طول سال تحصیلی برای اولیای دانش‌آموزان، به منظور ارتقا توان تربیتی و بهبود ارتباط با فرزندان برگزار می‌گردد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: