تقویم مشاوره ای پیش دبستان

1- دوره مهارت‌های زندگی هفته اول مهر

2- بهداشت فردی هفته‌های دوم و سوم مهر

3- مهارت خودیاری هفته های چهارم مهر و اول آبان

4- نظم و ترتیب و نظافت هفته‌های دوم و سوم آبان

5- آداب سفره هفته‌های چهارم آبان و اول آذر

6- آداب معاشرت هفته‌های دوم و سوم آذر

7- کمک به پدر و مادر هفته چهارم آذر

8- گردش تفریحی هفته اول دی

9- روابط دوستانه هفته‌های دوم و سوم دی

10- شرکت در مراسم دوستانه هفته چهارم دی

11- کمک به افراد کم توان هفته‌های اول و دوم بهمن

12- نماز خواندن هفته سوم بهمن

13- شرکت در مراسم عزاداری هفته چهارم بهمن

14- شرکت در مراسم جشن هفته اول اسفند

15- رعایت قوانین هفته دوم اسفند

16- کتابخانه و امانتداری هفته سوم اسفند

17- رعایت قوانین حفظ ایمنی هفته سوم فروردین

18- بلایای طبیعی هفته چهارم فروردین

19- امداد رسانی هفته اول اردیبهشت

20- آداب رفتن به رستوران هفته دوم اردیبهشت

21- آداب رفتن به مراکز خرید هفته سوم اردیبهشت

22- آشنایی با مشاغل هفته چهارم اردیبهشت

23- جشن مهارت‌های زندگی هفته چهارم اردیبهشت